På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tryggt samarbete

25 januari 2021 När HSB brf Högaholm bytte ut vicevärd mot HSBs nya tjänst fastighetsförvaltare blev föreningen mer professionellt skött. För styrelsen blev det både lugnare och tryggare – de får avlastning på ett annat sätt och vet att de inte missar något.
Förvaltaren Markus Lehtonen och ordförande Hasse Hajar har ett nära samarbete – men det är tydligt vem som ska göra vad. Den tydligheten saknades tidigare, tycker Hasse Hajar.

FÖRVALTAREN MARKUS LEHTONEN har blivit en viktig person för ordförande Hasse Hajar och de andra ledamöterna i HSB brf Högaholm, som är Malmös största bostadsrättsförening.

– Han är vår förlängda arm. När styrelsen har fattat sina beslut är det Markus som ser till att saker blir utförda. Han är expert på bostadsrättsföreningar och vet vad som ska göras. Förut fick jag göra saker jag som lekman kanske egentligen inte borde göra, säger Hasse Hajar.

LIKSOM MÅNGA ANDRA bostadsrättsföreningar så hade de tidigare en vicevärd. Eftersom de är en stor förening med 994 lägenheter hade de även en kontorist på heltid. Nu är båda utbytta mot en förvaltartjänst hos HSB. Den första mars i år tog Markus Lehtonen och hans kollega Fredrik Grönvall, som är biträdande förvaltare, över.

– Vicevärden var mer basic, han var den som fixade med nycklar och så. Förvaltare är en helt ny och annorlunda roll, som är mer administrativ, säger Hasse Hajar.

Framför allt är det inte kopplat till person längre, utan det är ett uppdrag som föreningen köper av HSB. Att förvaltaren dessutom alltid arbetar i team, med en biträdande förvaltare, gör det än mindre sårbart.

– Jag är spindeln i nätet som sköter allt löpande, men behöver inte vara expert på allt. Genom HSB har jag ett nätverk med kolleger som är specialister på olika saker, som ekonomi och juridik, dem kan jag rådfråga och ta hjälp av, säger Markus Lehtonen.

I FÖRVALTARENS ROLL ingår medlemskontakt och att ha koll på saker som lån och avtal. Styrelsen kan också delegera arbetsuppgifter, HSB brf Högaholm låter till exempel förvaltaren bevilja andrahandsuthyrning, bevilja medlemskap och godkänna renoveringsansökningar.
De har dessutom sex anställda fastighetsskötare som Markus Lehtonen tagit över arbetsledaransvaret för.

– Det är jättepositivt för oss och det har blivit bättre för dem när det gäller saker som arbetsmiljö och anställningslagar, rutiner och information. När en styrelse ska sköta sådant blir det inte alltid rätt, säger Hasse Hajar, som överhuvudtaget tycker att föreningen sköts mer professionellt nu.

HSB brf Högaholms avtal med HSB är en 75-procentig förvaltartjänst, men det innebär inte att förvaltaren är fysiskt på plats hela tiden och kontorets öppettider hardragits ner.

– En del medlemmar saknar nog att det har blivit mindre socialt, att bara kunna komma in och prata. Å andra sidan kan de nu göra felanmälan mitt i natten om de vill eftersom vi har bytt ut post-it lapparna mot HSBs digitala system, säger Markus Lehtonen.

Hasse Hajar tror den här förändringen innebär att fler kommer att våga tacka ja till styrelseuppdrag.

– Förvaltaren har inneburit en stor avlastning, och i det stora hela har vi sparat pengar eftersom det här är både billigare och bättre.

 

Frågor och svar om HSB Malmös tjänst fastighetsförvaltare

Vilken är skillnaden på den tidigare vicevärden och nya tjänsten förvaltare?
Fastighetsförvaltaren är ett proffs på bostadsrättsföreningar och arbetar administrativt med det löpande och strategiskt med föreningens utveckling. Vicevärden hade en mer praktisk roll.

Vilken typ av förening riktar sig tjänsten till?
Alla typer av föreningar. Avtalet med HSB anpassas efter storlek och behov.

Vad gör en fastighetsförvaltare?
Hanterar förvaltningsplan, förvaltarrapport, samverkar i budgetarbete, ansvarar för föreningens kundteam, köhantering för till exempel parkeringsplats, fakturagranskning, överlåtelsehantering och tillsyn, enklare upphandlingar, kontakt med anlitade entreprenörer, kontakt med boende, bevakning av avtal och tjänster och systematiskt brandskyddsarbete.

Fakta

• HSB brf Högaholm är Malmös största bostadsrättsförening.
• Föreningen består av 994 lägenheter i 17 bostadshus med 3,5 och 8 våningar
på Serenadgatan och Balladgatan i Malmö.
• Området är byggt 1970-1971.