Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skriv motion till HSB Malmö

Som medlem har du möjlighet att skicka in förslag till föreningsstämman – det vill säga att motionera. Din motion ska skickas in senast den 31 januari för att ärendet ska kunna sättas upp på dagordningen och skickas tillsammans med kallelse till föreningsstämman.

Så här skriver du en motion:

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

Styrelsen svarar på motionen och lägger ett förslag till beslut till föreningsstämman. Om de lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det. 

Tänk på

Motionen ska vara av generellt slag, det ska alltså inte handla om något som enbart rör din egen bostadsrättsförening. Om det gör det, ska du skicka motionen till styrelsen i den bostadsrättsförening du bor i.

Vart ska motionen sändas?

Du kan antingen skicka in dina motioner digitalt via formuläret nedan eller med post till:

HSB Malmö
Turning Torso
211 15 Malmö

Märk kuvertet med "Motion"

 

För att vi ska kunna identifiera dig som medlem i HSB Malmö, vänligen uppge ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du på Mitt HSB > Mina sidor > Min profil. Som medlem har du automatiskt ett användarkonto dit. Du loggar in med BankID eller personnummer och lösenord via ”logga-in”-knappen uppe till höger i det blå fältet.