På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB planerar att bygga bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik

08 maj 2019 HSB Södra Norrland har vunnit en markanvisningstävling i Örnsköldsvik för Varvskajen, en central stadsdel med direkt kajläge. Här planeras för cirka 45 nybyggda bostadsrättslägenheter.

HSB Södra Norrland har vunnit en markanvisningstävling i Örnsköldsvik för Varvskajen, en central stadsdel med direkt kajläge.

Här planerar HSB att bygga ca 45 bostadsrätter med placering längs kajkanten, där de gamla saltmagasinen tidigare låg. Varvskajen ska bli en intim och grön kaj med bostäder och mindre verksamheter som restaurang, gästhamn och vandrarhem enligt kommunens vision för stadsdelen.

– Att få vara med i det inledande detaljplanearbetet och sedan i genomförandeskedet i ett av Örnsköldsviks bästa lägen känns fantastiskt roligt, säger Anders Wallner, vice vd HSB Södra Norrland. Med Varvskajen fortsätter vi vår bostadsproduktion i Örnsköldsvik, där vi sedan tidigare planerar för Kv Bryssel och Kusthöjden.

De nya husen är tänkta att byggas med trästomme och träfasad, vilket knyter an till stadens historiska träindustri och trähusbyggnation. Projektet får också en tydlig hållbarhetsprofil.

Kontaktpersoner

Anders Wallner, vice vd på HSB Södra Norrland
Mobil 070-641 04 67
E-post anders.wallner@hsb.se

Andreas Bergman, projektledare, HSB ProjektPartner
Mobil 070-225 69 99
E-post andreas.bergman@hsb.se

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb södra norrland