På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Göteborg når mångfaldsmål

22 april 2020

HSB Göteborg satte tidigt ett konkret mångfaldsmål – att andelen HSB-medlemmar med utländsk bakgrund ska spegla mångfalden i samhället. Nu har flera år av fokuserat arbete för att öka mångfalden gett resultat, och målet på 30 procent är uppnått.

Var tionde svenskt hem är ett HSB-hem. Det gör HSB till en viktig samhällsaktör, en roll som kommer med ett ansvar och ställer höga krav på representation. Efter att ha utvärderat den egna organisationen och kooperationens medlemmar, fann HSB Göteborg en tydlig brist – vare sig arbetsplatsen HSB Göteborg eller medlemsorganisationen HSB Göteborg representerade samhällets olika grupper fullt ut. 

– Vi slog då fast det övergripande målet att ”HSB Göteborg ska kunna spegla det samhälle som vi verkar i” och ett uttalat delmål i det arbetet var att öka andelen medlemmar med utländsk bakgrund, säger Freja Bramsen, chef för hållbarhet och utveckling på HSB Göteborg.

För att öka mångfalden bland HSB Göteborgs medlemmar har en flera insatser genomförts, så som att initiera nya samarbeten, kommunicera i nya kanaler och mot andra målgrupper. Det handlar också om att bygga nya bostadsrätter i områden där inte endast befintliga medlemmar bor eller vill bo. Ytterligare en kärnfråga som man arbetat med, är att få en bred representation också bland medarbetarna – sett till mångfald, bakgrund och kön.

Arbetet har gett resultat. Andelen med utländsk bakgrund i HSB Göteborgs upptagningsområde var i snitt 28 procent år 2018, enligt uppgifter från SCB. 2019 var andelen HSB-medlemmar med utländsk bakgrund 30 procent i Göteborg. Med en ökning på 4 procent sedan 2017 konstaterar HSB Göteborg att man nu nått sitt mål kopplat till mångfald.

– Vi är stolta och glada över att vårt arbete har gett resultat! Vi måste alltid tänka på vilka vi finns till för. Vi vill vara en organisation dit alla känner sig välkomna! Att vi lyckats så bra med vårt mångfaldsarbete är ett bevis på att vi faktiskt kan modernisera oss, trots att vi snart fyller 100 år! Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka och nöjer oss där, tvärtom! Nu fortsätter vårt arbete för att finnas till för fler, säger Freja Bramsen.

För HSB Göteborg är det viktigt att vara flexibel, med insikten att de är en organisation med lång historia som verkar i en omvärld som är i ständig förändring. HSB vill fortsätta att vara med i sin tid och vidga perspektiven, och vara öppna för att det fortfarande finns de som inte representeras i lika stor utsträckning. Det är framförallt viktigt att kooperativets normer ska genomsyra hela organisationen – såväl för HSBs anställda som dess medlemmar.

– Det är förstås jättekul att vi har nått det här målet, men det medför också en bredare dialog. Vi är givetvis medvetna om att det finns andra grupper som är underrepresenterade i såväl vår medlemsbas som bland våra medarbetare. Därför fortsätter vi arbetet, för att vidga våra perspektiv och vårt mångfaldsarbete, säger Freja Bramsen. 

Även medarbetare med utländsk bakgrund har ökat. HSB Göteborg började mäta mångfalden hos medarbetarna 2011 och sedan dess har andelen ökat med sju procentenheter. Den senaste mätningen från 2019 visar att andelen med utländska bakgrund nu ligger på 22 procentenheter.

För mer information: 
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
070-721 50 11
jens.holmberg@hsb.se

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.