På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hållbarhet är vägen framåt för HSB Göteborg

04 maj 2020

Att utses till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder av svenska folket förpliktigar. Hos HSB Göteborg genomsyrar hållbarhetsarbetet organisationens samtliga delar och styr de strategiska valen i verksamheten.

Undersökningen Sustainable Brand Index korar varje år Sveriges mest hållbara varumärken. I årets undersökning utsågs HSB till bostadsbranschens mest hållbara varumärke - för tredje året i rad.

– Det är så klart kul och hedrande att vinna igen – det visar att vi tar ett stort ansvar i arbetet mot det hållbara samhället. Hållbarhetsfrågorna jobbar vi med dagligen och det genomsyrar hela vår verksamhet, säger Freja Bramsen, chef för hållbarhet och utveckling på HSB Göteborg.

HSB Göteborgs hållbarhetsarbete bedrivs på flera plan och handlar lika mycket om att minimera miljöpåverkan från produktion av bostäder som att engagera sig i det lokala samhället. Bland annat har den medlemsägda organisationen högt satta mångfaldsmål, stöttar Göteborgs Stadsmissions arbete och erbjuder förtur till grupper som står långt från bostadsmarknaden.

Lika viktigt är det att stötta medlemmar att tänka och agera mer hållbart och under 2020 instiftandes priset ”Den hållbara idén” för att uppmuntra och tillvarata goda idéer från bostadsrättsföreningarna. 

Framtidens hållbara boende

I Göteborg finns också forskningsarenan HSB Living Lab – ett tredje generationens levande labb där framtidens hållbara boende utvecklas. Där kan forskare och utvecklare testa idéer och tjänster i en verklig boendemiljö. Tanken är att lösningarna sedan ska skalas upp och användas i HSBs nyproduktion och i bostadsrättsföreningar.

– Vår verksamhet ska skapa goda villkor för boende. Genom att arbeta långsiktigt med innovation och medlemsnytta kan vi ta ett större ansvar för att påverka samhället i en hållbar riktning, säger Freja Bramsen.

Just nu pågår också ett omfattande digitalt omställningsarbete inom HSB Göteborg med fokus på att digitalisera processer och utveckla nya tjänster.

Miljöcertifiering och optimering
HSB Göteborgs har också ambitionen att miljöcertifiera sin nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver eller Svanen och gör klimatdeklarationer av sina byggnader. För åttonde gången har HSB Göteborg också certifierat verksamheten enligt ISO 26000. 

Det egna fastighetsbeståndet genomgår löpande renoveringar bland annat i syfte att bevara fastigheten och optimera energieffektiviteten. Fastighetsskötsel är en viktig del i strävan efter resurseffektivitet och förlänger samtidigt bostädernas livslängd.

HSB Göteborg utvecklar också hållbara tjänster för bostadsrättsföreningar som förvaltningstjänster, trygghetsanalyser, leverantörslistor, nyckeltalsanalys, samt olika ekonomi- och energitjänster.

Grönare bilflotta
Under 2019 tog HSB Göteborg ett steg mot en klimatsmart fordonsflotta när 14 helt eldrivna bilar togs i bruk, samtidigt som fler servicefordon började köra på fossilfri diesel tillverkad av avfall och restprodukter. Det är ett viktigt steg mot HSB Göteborgs mål att minska koldioxidutsläppen med 75 procent till år 2023.

HSB Dela – hjälper unga in på bostadsmarknaden
HSB verkar också för ett hållbart samhälle genom hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Ett exempel på detta är HSB Dela, en ny lösning för att finansiera och äga sin bostad, där unga bosparare upp till 30 år erbjuds möjligheten att köpa en nyproducerad bostadsrätt med lägre kapitalinsats. Konkret innebär det att HSB går in som medfinansiär till privatpersoners bostadsköp med 50 procent. HSB Dela testas nu som ett pilotprojekt i HSB brf Blanka i Göteborg.

För mer information:
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
jens.holmberg@hsb.se
070-721 50 11

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.