Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmö växer så det knakar – rekordmånga nya medlemmar under 2021

23 februari 2022

Under 2021 ökade antalet medlemmar i HSB Malmö med 1 225 personer, en ökning på 2,4 procent, jämfört med året innan. Det är det största ökningen av antalet nya medlemmar av alla regionala HSB-föreningar i Sverige.

Under 2021 ökade HSB Malmö med 1 225 nya medlemmar, den största ökningen inom HSB i Sverige sett till verkliga tal. Procentuellt sett var det den näst största ökningen, där HSB Södermanland ökade med 4,1 procent.

Ökningen beror på flera olika faktorer, och det är svårt att singla ut en enda, menar Philip Svensson, medlemssamordnare på HSB Malmö.

Bland orsakerna finns att 2021 var ett otroligt starkt år för HSB Malmös nyproduktion, med många inflyttningar i nybyggda fastigheter. Bland annat i HSB brf Atleten i Hyllie, HSB brf Vattenbrynet i Klagshamn, hyresfastigheten Spiggan 2 på Sorgenfri, hyresfastigheten Bruksparken 9 i Hököpinge.

– Här ska HSB Projektpartner, som vi bygger vår nyproduktion tillsammans med, och alla andra inblandade ha en mycket stor eloge. Lyckade inflyttningar gör otroligt mycket för synen på medlemskapet i stort, säger Philip.

Men det var också ett pandemi-år, där många riktade sin fokus på hemmet. I kombination med det har HSB Malmö valt att kommunicera kring medlemskapet och föreningen på ett organiskt sätt, med färre köpta annonser.

– Vi skapar ett "nytt" intresse kring HSB, och befäster inte bara bilden av oss som en stor aktör på fastighetsmarknaden. I slutet av året valde vi dessutom att lyfta HSB Bospar för sig själv ytterligare, via annonsering. Dels genom inträdet i HSB Dela, dels genom att exemplifiera hur unga kan göra för att komma snabbare in på bostadsmarknaden genom exempelvis överlåtelse av bosparpoäng, säger Philip.

Sist men inte minst har HSB Malmö ständigt örat mot marken, och lyssnar på medlemmarna. Vartannat år genomförs en stor medlemsundersökning, med syfte att ta reda på vad medlemmar vill ha, eller inte vill ha.

– Resultatet av denna försöker vi sen förverkliga genom att bedriva diverse aktiviteter och erbjuda förmåner som vi tror är uppskattade bland våra medlemmar, säger Philip.

Topplistan % utveckling av antalet medlemmar (mellan 2020 och 2021) inom HSB år 2021:

HSB Södermanland

4,1%

HSB Malmö

2,4%

HSB Östra

2,1%

HSB Landskrona

1,823%

HSB Göta

1,819%

Topplistan i antalet nya medlemmar (mellan 2020 och 2021) inom HSB år 2021:

HSB Malmö

+1 225 st

HSB Göteborg

+ 886 st

HSB MälarDalarna

+ 606 st

HSB Södermanland

+ 595 st

HSB Göta

+ 590 st


För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 50 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.