Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stor andel kvinnor på toppositioner i HSB

08 mars 2022

Var tredje styrelseordförande och var fjärde vd inom HSB är kvinna. Det är en betydligt högre andel än i börsbolagen.

– Kvinnor ges möjlighet att leda inom HSB och jag är helt övertygad om att det gör att vi som organisation fattar bättre beslut. Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utvecklas är en självklarhet för den unga generationen – för att vara en attraktiv arbetsgivare bara måste vi vara bra på jämställdhet, säger Pernilla Bonde, vd HSB.

HSB har en stor andel kvinnor på ledande positioner. 35 procent av styrelseordförandena är kvinnor, att jämföra med 9 procent i börsbolagen. Motsvarande siffror på vd-nivå är 23 procent i HSB jämfört med 13 procent kvinnliga vd:ar i börsbolagen, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex.

Dessutom är HSBs ledningsgrupper jämställda, med en andel på 47 procent kvinnor. Det gäller även koncernledningsgruppen för HSBs nationella bolag, där hälften är kvinnor.

– Vi är på rätt väg, men vi har samtidigt mycket arbete kvar att göra. För att verkligen vara en inkluderande arbetsgivare som speglar samhällets sammansättning behöver vi se till många aspekter när vi rekryterar, där jämställdhet och mångfald är två, säger Pernilla Bonde.

Hon har tillsammans med sju andra näringslivstoppar nyligen ställt sig bakom ett handlingsprogram för mångfald med konkreta åtgärder för att öka mångfalden i organisationen och därmed stärka konkurrenskraften.

Andel kvinnliga vd:ar i HSB

Andel kvinnliga vd:ar i börsbolag

23 %

13%

Andel kvinnliga styrelseordföranden i HSB

Andel kvinnliga styrelseordföranden i börsbolag

35 %

9 %

Andel kvinnor i HSBs styrelser

Andel kvinnor i börsbolagens styrelser

42 %

35 %

Andel kvinnor i HSBs ledningsgrupper

Andel kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper

47 %

26 %

Källa: Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

Hållbarhet