Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Coliving för unga och fler hyresrätter när HSB Södertälje köper fastigheter

31 mars 2022

I dagarna blev två separata fastighetsaffärer i Södertälje klara. I en av fastigheterna planerar HSB Södertälje för ett coliving-boende – ett modernt och hållbart sätt att bo för unga.

Fastigheten Löjan 7 innehåller idag 23 studentrum fördelat över tre våningar. HSB Södertälje planerar att utveckla huset till ett modernt coliving-boende. Då bor man i ett eget rum men delar andra ytor, som kök och vardagsrum, med grannarna. De boende blir del av en social gemenskap samtidigt som klimatpåverkan minskar eftersom de delar många ytor och funktioner.

– Vi ser fantastiska möjligheter att med mindre anpassningar göra om fastigheten till ett coliving-boende särskilt riktad till unga. Det blir ytterligare ett verktyg för HSB att hjälpa unga in på bostadsmarknaden, säger Cecilia Högberg, vd HSB Södertälje.

HSB tar över fastigheten den 1 juli.

Fler hyresrätter till bosparare

HSB Södertälje köper även fastigheterna Ollonborren 6 och 8. De innehåller 33 hyreslägenheter och 5 lokaler och inom fastigheten finns en byggrätt för en trevåningsbyggnad.

– Att öka vårt hyresbestånd genom nybyggnation eller förvärv är ett av våra långsiktiga mål för att kunna erbjuda våra bosparande medlemmar fler hyresrätter. Det känns jätteroligt att vi nu fått möjlighet att förvärva fastigheterna, som förvisso är i behov av renovering, men är intressanta ur ett historiskt perspektiv, säger Cecilia Högberg.

Byggnaderna som är från 1938 ritades av arkitekten Tore E:son Lindhberg. Han är upphovsman till flera byggnader i Södertälje sedan 1910-talet och framåt. Husen representerar en tidstypisk 1930-talsarkitektur med funktionalistiska drag. Övertagandet sker den 1 juni.

Presskontakt:
Cecilia Högberg, vd HSB Södertälje: 010-442 56 55, cecilia.hogberg@hsb.se 

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb södertälje