Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Obehöriga i fastigheten skapar mest otrygghet

07 april 2022

Bristfällig utomhusbelysning och obehöriga i fastigheten är de faktorer som skapar mest otrygghet bland bostadsrättshavare. Och över hälften uppger att de skulle känna sig tryggare om de lärde känna sina grannar bättre. Det visar en undersökning från HSB Stockholm.

Drygt var tredje bostadsrättshavare uppger att den främsta orsaken till otrygghet är obehöriga som uppehåller sig i fastigheten. Lika många anser att ett utökat skalskydd är det som skulle öka tryggheten mest, strax följt av kameraövervakning. Det visar en undersökning som HSB Stockholm genomfört bland sina medlemmar.

– Skalskydd och belysning är givetvis en viktig del i det preventiva arbetet, men det är minst lika viktigt att arbeta med det sociala perspektivet. Att skapa inbjudande ytor med tydliga funktioner, såväl i fastigheten som utemiljön, har stor betydelse för ökad trygghet hos dem som bor och vistas på platsen, säger Pauline Bjuhr, utemiljökonsult på HSB Stockholm.

De allra flesta uppger att de känner sig mycket (50%) eller ganska (42%) trygga i sitt bostadsområde, oavsett om de rör sig i föreningens utemiljö eller fastighetens gemensamma utrymmen. Och strax över hälften uppger att tryggheten skulle öka om de fick möjlighet att lära känna sina grannar bättre än idag.

– Bra grannsämjan och trygghet går hand i hand. Trots att de flesta känner sig förhållandevis trygga vet vi att många bostadsrättsföreningar har trygghetsfrågan högt upp på agendan. Undersökningen är en del i vårt pågående arbete för att utveckla fler trygghetsskapande åtgärder i bostadsrättsföreningar, säger Pauline Bjuhr.

Undersökningen genomfördes mellan den 15 februari och 8 mars, och besvarades av 580 förtroendevalda inom HSB Stockholms medlemsföreningar.

OM HSB STOCKHOLM
I snart 100 år har vi byggt nya hem att trivas i – anpassade till livets olika skeden. Sedan starten 1923 har vi vuxit till drygt 151 000 medlemmar, 58 000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar. HSB Stockholm bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt våra medlemmar. Vi finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Taggar

HSB
HSB Stockholm
Fastighetsförvaltning
Grannsamverkan
Trygghet
Bostadsrättsförening
Bostadsområden