Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Högtflygande återbruksdiskussioner på toppen

12 april 2022

Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, samlade sitt utskott för Återbruksmarknad hos Sky High Meetings högst upp i Nordens högsta Miljöbyggnad Turning Torso för en första fysisk workshop.

Ett 30-tal deltagare från flera olika sorters företag och intressenter deltog på workshopen, som hade fokus på fyra olika återbrukscase.

– Det är väldigt spännande, jag är väldigt intresserad av hur man med återbruk kan tänka annorlunda kring att förvalta och underhålla lägenheter. I dag tenderar vi att slita ut kvalitéer som vi inte skulle ha råd med nu, och ersätta med sämre material, säger Madeleine Nobis, arkitekt vid Sweco och en av deltagarna.

De fyra exemplen från verkligheten som presenterades var:

  • Återbruk vid nyproduktion – Otto Magnusson
  • Återbruksrenovering av lägenhet – HSB Malmö
  • Återbruk vid anläggning – Cowi
  • Återbruksrenovering av lokal – Wihlborgs
Maria Nilsson, HSB Malmö, och Linda Lissmatz, Stena Fastigheter, höll i workshopen.

Samtliga case presenterades snabbt för gruppen, innan mindre uppdelningar gjordes för att diskutera per case och tema.

– Det blev bra och livliga diskussioner i grupperna, och en produktiv förmiddag. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten inom gruppen! Sen var det såklart extra roligt att ses fysiskt och få visa upp vår fina konferenslokal, när vi knappt fått träffas på två år på grund av pandemin, säger Maria Nilsson, Hållbarhetschef HSB Malmö.

Workshopen anordnades av HSB Malmö och Stena Fastigheter. Deltagarna bestod av representanter i LFM30 från HSB, Stena Fastigheter, Otto Magnusson Bygg, Whilborgs, Cowi, LTH, BAB Bygg, Malmö Stad, Skandia Fastigheter, NCC, Heimstaden, Ragnsells, Sweco, Sysav och Bruksspecialisten.

Men så är då frågan, uppfyllde workshopen Madeleines förväntningar?

– Det gjorde den! Kloka människor i samma rum med ett gemensamt mål är oslagbart. Vi identifierade och formulerade möjlig väg framåt, för att återbruk ska bli förstahandsvalet, vid ombyggnad av kontorslokaler, säger hon.

Madeleine Nobis, Sweco, var en av workshopens deltagare.

Hon ser fram emot att jobba vidare med återbruksfrågor i liknande konstellationer, och att arbeta vidare med de lärdomar som hon redan nu kunnat ta.

– Som arkitekt ser jag att jag och många av mina kollegor har mycket erfarenheter och kunskap kring hur vi kan återbruka byggmaterial och dessutom designa för att öka möjligheterna vid kommande ombyggnader. Kunskap som branschen nu efterfrågar, men inte alltid är medveten om att vi har, säger Madeleine.

För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 50 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Taggar

hållbarhet
sky high meetings
LFM30
bostadsrätt
hyresrätt
turning torso