Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HBS Göteborg hållbarhetsverifierade enligt ISO 26000 

13 april 2022

HSB Göteborg har för åttonde gången verifierat sin verksamhet enligt ISO 26000 som är en vägledande standard som tar ett helhetsgrepp på hållbar utveckling. Redan 2011 började HSB Göteborg översätta dessa principer för samhällsansvar till praktiska åtgärder.

ISO 26000 är en internationell standard för organisationers samhällsansvar som bygger på sju grundläggande principer. Enkelt uttryckt kan man säga att den beskriver vad företag och organisationer kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle.

– För oss som medlemsägd organisation är hållbarhet och socialt ansvarstagande mycket viktigt. Att följa den ledande globala standarden ISO 26000 hjälper oss att maximera vårt bidrag till en hållbar utveckling, säger Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg.

I slutet av 2021 verifierade RISE HSB Göteborgs egendeklaration om vägledning för organisationers samhällsansvar, ISO 26000. Sedan 2013 har verksamheten verifierats enligt standarden och egendeklarationen har numera fått nya portalfrågor med koppling till FN:s globala mål och Agenda 2030.

– Vi är därmed en av de svenska verksamheter med längst erfarenhet av att arbeta med den här typen av ledningssystem. Att vi tar ett stort samhällsansvar är viktigt för HSBs medlemmar, kunder, medarbetare och partners, säger Lizz Wiklund. 

Arbetet innefattar både att minimera hållbarhetsrisker och att lyfta affärsmöjligheter. Standarden är också en central del i arbetet att förverkliga HSB Göteborgs värderingar, vision och mål om det goda boendet.  

Miljöarbetet viktigt
 HSB Göteborg har under 2021 genomgått Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas och förvaltningsverksamheten är även certifierad enligt standarden ISO 9001. Att jobba med tydliga ledningssystem stödjer HSB Göteborgs strukturerade utvecklingsarbete och granskas årligen med hjälp av interna och externa revisioner samt egendeklaration. Samtliga av HSB Göteborgs nyproducerade bostäder är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver eller Svanen. 

Högt satta mål 
HSB har en gemensam målsättning att all nyproduktion ska vara verkligt hållbar i samtliga processer till år 2045, samma år som bygg- och anläggningssektorn anger i sin Färdplan 2045. Målet för klimatneutralitet i nyproduktion har däremot tidigarelagts till 2040. Tidigare i år utsågs HSB också till det varumärke som anses mest hållbart inom kategorin nyproduktion av bostäder när konsumenterna får välja. 2022 blev HSB också utsett till branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, för femte året i rad. 

Fakta:
ISO 26000 är en internationell standard för organisationers samhällsansvar som bygger på sju grundprinciper:

1.Ansvarsskyldighet
2.Transparens
3.Etiskt uppträdande
4.Respekt för intressenterna
5.Respekt för lagen
6.Efterlevnad av internationella uppförandenormer
7.Respekt för mänskliga rättigheter

För mer information:

Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
070-721 50 11
jens.holmberg@hsb.se

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag som verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi tror att det goda boendet skapas genom välskötta hus, trygg boendeekonomi och god gemenskap. 2020 valdes HSB till bostadsbranschens mest hållbara varumärke – för tredje året i rad!

Idag är det över 74 000 medlemmar som tillsammans äger HSB Göteborg och som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från andra och ger våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.