Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bostad är Sveriges mest jämställda byggföretag för femte året i rad

02 maj 2022

För femte året i rad tar HSB Bostad topplaceringen på Sveriges mest jämställda byggföretag, enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX. Av samtliga bolag intar dessutom HSB Bostad placering 8 och hamnar bland de 10% mest jämställda arbetsgivarna i svenskt arbetsliv. För det tilldelas HSB Bostad certifikatet Excellent Arbetsgivare 2022.

- Det är ett glädjande besked och jag är väldigt stolt över utmärkelsen att vara Sveriges mest jämställda byggbolag. Att vi fortsatt är branschledande för femte året i rad är ett kvitto på att det arbete vi lägger ner på att nå vårt mål som ett jämställt bolag fungerar. Det är en viktig fråga för oss på HSB Bostad och vi kommer fortsätta att sätta höga mål och arbeta vidare för att bli ännu bättre, säger Jonas Erkenborn, vd på HSB Bostad.

HSB har som mål att spegla samhällets mångfald och bidra till att skapa ökad trygghet. Genom att följa upp JÄMIX nyckeltal, sätta mål och skapa aktiviteter arbetar HSB Bostad kontinuerligt för att vara ett jämställt, tryggt och attraktivt bolag.

- HSB Bostads styrkor som arbetsgivare är att de erbjuder mycket attraktiva och jämställda arbetsvillkor för både män och kvinnor, de har lyckats bygga jämställda grundstrukturer internt och har en jämställd ledningsgrupp. I år har även framsteg gjorts inom långtidsjukfrånvaron, där nivåerna sänkts för både män och kvinnor till en i princip frisk nivå för samtliga, vilket indikerar mycket god arbetsmiljö för alla, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Jämställdhetsindex JÄMIX baseras på Nyckeltalsinstitutets databasunderlag bestående av ca 650 000 medarbetares arbetsvillkor vilket motsvarar drygt 15% av svenskt arbetsliv, från 12 olika branscher. Fördelningen mellan privata och offentliga aktörer är 50/50. Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex utgår från nio mätbara nyckeltal som tillsammans visar jämställdheten i företag. Totalt medverkade 350 företag och organisationer i mätningen för 2022.

OM HSB BOSTAD
Under snart hundra år har HSB byggt nya bostäder och skapat "det goda boendet". Mer än var tionde bostad i Sverige har byggts av HSB. HSB Bostad AB är HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län. HSB Bostads vision är att ”skapa framtidens bästa boende i samverkan med våra ägare”.

Taggar

Jämställdhet
Nyckeltalsinstitutet
HSB
HSB Bostad
JÄMIX
Bostadsrättsförening
Jämställdhetsindex
Arbetsvillkor