Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norra Bohuslän och HSB Nordvästra Götaland fusioneras och blir HSB Norra Götaland

24 maj 2022

Under de båda HSB-regionföreningarnas föreningsstämmor den 23 och 24 maj har beslutats att fusionera samman de båda föreningarna till en gemensam större förening med namnet HSB Norra Götaland.

- Fusionen rustar oss på många sätt för framtiden och ger oss ökade möjligheter till utveckling. Vi kommer exempelvis klara av den digitala omställningen bättre och kunna ge en tryggare leverans till våra medlemmar och kunder, säger Torbjörn Friberg, vd vid HSB Nordvästra Götaland.

Det finns många orsaker till att just HSB Norra Bohuslän och HSB Nordvästra Götaland fusioneras. Exempelvis har man en liknande efterfrågan på nyproduktion, man är grannar, bedriver ungefär samma typ av breda verksamhet, är måna om att hushålla med de ekonomiska resurserna för att nämna några.

- Den nya föreningen HSB Norra Götaland kommer att ha ett verksamhetsområde om 30 kommuner och vi blir starkare både ekonomiskt och kompetensmässigt. Detta gör att man känner sig hoppfull inför framtiden, säger Helena Myrberg, tf vd vid HSB Norra Bohuslän.

Fusionen träder i kraft den 1 januari 2023 och målsättningen är att fortsätta arbeta kundnära och upprätthålla lokalkännedom.

-I en medlemsorganisation är det viktigt att medlemmarna tar del i organisationens verksamhet och för fram sina åsikter för att demokratiska beslut ska kunna fattas, avslutar Torbjörn Friberg.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb norra bohuslän
hsb nordvästra götaland