Inre fond

Uttag ur fond för inre underhåll

Efter reparation i lägenhet då bostadsrättsinnehavaren erhållit faktura lämnas den på expeditionen för utbetalning, tillsammans med uppgifter om medlemmens bankkonto. Fakturor och/eller kvitton får inte vara äldre än tio år.

På årsmötet 18 maj 2016 beslutades det att den inre reparationsfonden kommer att upphöra. Fr.o.m. 1 januari 2017 kommer inga fler avsättningar till inre fond att göras. Uttag ur inre fond kan dock fortfarande göras, mot uppvisande av faktura eller kvitto.

Undrar du hur mycket du har på fonden?
Det står längst ner på din avgiftsavi
Eller ring Hsb Mölndal 031-776 84 00

Blankett för utbetalning av fond för inre underhåll