Återvinning och sophantering

I sopnedkastet lägges sopor som är väl emballerade. Tidningar, flaskor eller annat som kan återvinnas på återvinningsstationen får ej slängas här. Nu är inventeringen över Kikås besökskort klar och kort finns att kvittera ut på expeditionen. Glöm inte att dessa kort är länkade till lägenheten och skall lämnas vid en försäljning!

Hushållsavfall

I föreningen har vi ett sophanteringssystem utan säckar i kärlen. Därför är det viktigt att soporna som slängs i sopnedkastet är noggrant förpackade. Vänligen se till att påsarna är ordentligt förslutna!

Återvinningsplats för källsortering

På Lantbruksgatan finns en återvinningsstation för källsortering. Här lämnar du tidningar, kartonger, flaskor, förpackningar, batterier, glödlampor mm. Det är Mölndals Kommun som ansvarar för återvinningsstationen.

Kikås återvinningscentral

Här kan man lämna det mesta. Det behövs ett ÅVC kort som kan hämtas på expeditionen och berättigar till 6 fria besök per kalenderår. Kortet är inte personligt utan länkat till lägenheten och skall överlämnas vid försäljning. Om kortet kommer bort, vänligen anmäl detta till expeditionen. Nytt ÅVC kort kan köpas för 160 kr.

För mer information om öppettider m m klicka på länken: http://www.molndal.se/medborgare/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/kallsorteringochatervinning/atervinningscentraler.4.47315bb7131d8f123cf800016532.html