På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Medlemserbjudanden HSB Mölndal

HSB Mölndal har tecknat ramavtal med flera lokala företag. Det gäller både tjänster och material för mindre uppdrag i huset eller lägenheten. Både bostadsrättsföreningar och enskilda HSB-medlemmar kan vända sig till företagen vid behov.

Tänk på att ange att din förfrågan gäller HSB Mölndals ramavtal när du tar kontakt med ett företag. 

Har du önskemål eller frågor om avtalen kan du kontakta oss på HSB Mölndal.

BYGGFÖRETAG

A-Team

Byggfirma som utför såväl små reparationer som renoveringar. Utför även måleri- och inredningstjänster. 

Kontakt:
Peter Håkansson
peter.hakansson@ateam.se, 070-795 73 60.

Byggnadsfirman OA Tobiason

Byggfirma som utför såväl små reparationer som renoveringar.

Kontakt: carl@tobiason.se eller 0708-86 65 29

Husbyggen Väster AB

Byggfirma som utför såväl småreparationer som renoveringar.

Kontakt: info@husbyggenvaster.se eller 031-52 30 00

Kålltorps Bygg

Byggfirma som utför såväl små reparationer som renoveringar. Utför även inredningstjänster.

Kontakt:
 christian@kalltorpsbygg.se eller 0734-472 513.

RA Bygg AB

Byggfirma som utför såväl små reparationer som renoveringar.

Kontakt: anders.lienig@rabygg.com eller 076-627 55 73

MÅLERIFÖRETAG

A-team

Byggfirma som även utför tjänster inom måleri.

Kontakt:
Peter Håkansson
peter.hakansson@ateam.se, 070-795 73 60.

Edvardssons Måleri AB

Målerifirma som gör det mesta inom målning, både inne och ute.

Kontakt: leif@edvardssonsmaleri.se  eller 031-361 30 00

ELEKTRIKER

Edvardssons Elektriska AB

Elektriker som utför starkströms- och svagströmsarbeten.

Kontakt: magnus.karlsson@edvardssonel.se eller 031-361 30 00

Fässbergs El

Elektriker som utför starkströms- och svagströmsarbeten.

Kontakt: info@fassbergsel.se eller 031-87 24 90. 

Mölndals Tele

Arbetar med det mesta inom svagström såsom passersystem, porttelefoni, nätverk, fiber och olika typer av elinstallationer.

Kontakt:
Ingemar Schönning 
ingemar@mtele.se, 070-973 87 22

VVS OCH VÄRMESTYRNING

Assemblin

VVS-firma som reparerar läckande rör, värmesystem m.m.

Kontakt: olle.wedin@assemblin.se eller 010-475 23 28. 

Climacare AB

VVS.

Kontakt: jonatan.johansson@climacare.se eller 0706-18 43 01

Gunnar Karlsen Sverige AB

Teknik och tjänster för inneklimat. Styrsystem för kontroll av ventilation, värme, kyla och belysning.

Kontakt:  robin.ebbesson@gk.se eller 0761-05 01 87

Göta Värme och vatten

Rörläggeri.

Kontakt: Claes Kling; claes@gotavv.se eller 0705-47 37 74

Göteborgs El & Rörjour

Utför service inom bland annat elvärme, elpannor och värmepumpar.

Kontakt: glenn@500120.com eller 031-50 01 20

Ventilationskontroll AB

Utför service och reparationer på ventilationssystem samt OVK.

Kontakt: oskar.sandberg@ventilationskontroll.nu eller 0709-82 04 71

MARKARBETEN

Ormås Trädgårdsservice AB

Utför det mesta inom markarbeten, rabatter, dränering, grävjobb och asfaltering.

Kontakt: ormas1@hotmail.com eller 031-795 29 25

Svensk Markservice

Utför det mesta inom markarbeten, rabatter, dränering, grävjobb och asfaltering.

Kontakt: fredrik.magnusson@svenskmarkservice.se eller 070-444 06 58

 

Utetjänst AB

Mark- och anläggningsarbeten

Kontakt: Jesper Leman; jesper.leman@utetjanst.se eller 031-795 92 89

ÖVRIGA RAMAVTALSLEVERANTÖRER

Anticimex AB

Tjänster i, på och omkring fastigheter avseende: skadedjur, avfuktning, byggnadsmiljö och brandskydd.

Kontakt: niklas.lindeback@anticimex.se eller 070-239 53 60.

EBE-gruppen

Tjänster inom skadeservice och torkteknik. Bland annat  sanering, rivning, fuktutredning, asbestsanering och skadebesiktning. 

Kontakt:
Magnus Johansson
magnus@ebe-torkteknik.se, 076-007 98 99

Fermator

Arbetar bland annat med rivning och saneringsarbeten, klotter- och fasadtvätt, asbestsanering, demontering och montering av t.ex. svets-/metallarbeten, fuktutredningar m.m.

Kontakt:
Magnus Fhärm
magnus.fharm@fermator.se, 070-885 77 72

Gunnars Glasmästeri

Glasmästare som kan reparera fönsterrutor och byta tätningslister m.m.

Kontakt: info@gunnarsglas.se eller 031-27 33 42

Maximal Hushållsservice i Gbg AB

Reparerar och levererar vitvaror till tvättstugor.

Kontakt: tommy@maximalhushall.se eller 031-47 64 73

Sansac AB

Säljer insamlingskärl till avfallshantering.

Kontakt:info@sansac.se eller 031-730 55 92

Yngve Lundh Arkitekter

Arkitektuppdrag vid om- och tillbyggnader.

Kontakt: arkitekter@ylab.se eller 031-706 37 70