På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Medlemsundersökning

Syftet med undersökningen var att få veta hur ni medlemmar ser på HSB Mölndal och vårt arbete.

Undersökningen genomfördes av CMA Research AB (www.cmaresearch.se).

Metod
Enkät utskickad till  ett 1 426 medlemmar.

Enkät
Enkäten bestod av frågeområdena: Nöjd Medlemsindex, Kärnvärden, Inflytande och påverkan, Information, Medlemsförmåner, Lojalitet och Bakgrundsfrågor samt möjlighet att besvara öppna frågor.

Här nedan ser du sammanfattningen av de olika frågeområdena i undersökningen:

Nöjd Medlemsindex
Majoriteten av medlemmarna som helhet är nöjda med HSB Mölndal. Två av tre medlemmar är som helhet nöjda med HSB Mölndal och anser att deras förväntningar uppfylls.

Kärnvärden
De ord som oftast förekommer när man ska beskriva HSB är ”trygghet” och ”stabilitet”. Det gäller såväl HSB generellt som HSB Mölndal.
Två av tre medlemmar anser också att HSB  Mölndal lever upp till värderingarna (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan).

Inflytande och påverkan
Fyra av tio medlemmar anser i hög grad att de har tillräckliga möjligheter till inflytande och påverkan. En lika hög andel har dock svårt att besvara frågan och uppger att de inte har någon åsikt.

Information
De informationskanaler som i dagsläget används mest frekvent är: HSB:s hemsida, information i brevlådan hemma, tidningen ”Hemma i HSB”, samt HSB Portalen. De kanaler man helst vill ska användas är mejl samt postalt i egna brevlådan.

Medlemsförmåner
Fyra av tio medlemmar känner till att HSB Mölndal har egna förmåner/aktiviteter, och ungefär en av tio har också utnyttjat någon sådan.
Den typ av förmåner som man är mest intresserad av är olika former av rabatter. Många nämner också resor som en önskvärd förmån.

Lojalitet
Lojalitetsfrågorna får höga betyg. Fler än åtta av tio uppger att de med hög sannolikhet kommer att fortsätta att vara medlemmar i HSB Mölndal och drygt sju av tio skulle sannolikt rekommendera andra att bli medlemmar i HSB Mölndal.

Tack än en gång till er som fick frågorna och tog er tid att besvara dem. Resultatet är en viktig grund för oss i vår strävan att utveckla medlemsverksamheten!