Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemsundersökning

Syftet med undersökningen var att få veta hur ni medlemmar ser på HSB Mölndal och vårt arbete.

Undersökningen genomfördes av CMA Research AB (www.cmaresearch.se).

Metod
Enkät utskickad till  ett 1 426 medlemmar.

Enkät
Enkäten bestod av frågeområdena: Nöjd Medlemsindex, Kärnvärden, Inflytande och påverkan, Information, Medlemsförmåner, Lojalitet och Bakgrundsfrågor samt möjlighet att besvara öppna frågor.

Här nedan ser du sammanfattningen av de olika frågeområdena i undersökningen:

Nöjd Medlemsindex
Majoriteten av medlemmarna som helhet är nöjda med HSB Mölndal. Två av tre medlemmar är som helhet nöjda med HSB Mölndal och anser att deras förväntningar uppfylls.

Kärnvärden
De ord som oftast förekommer när man ska beskriva HSB är ”trygghet” och ”stabilitet”. Det gäller såväl HSB generellt som HSB Mölndal.
Två av tre medlemmar anser också att HSB  Mölndal lever upp till värderingarna (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan).

Inflytande och påverkan
Fyra av tio medlemmar anser i hög grad att de har tillräckliga möjligheter till inflytande och påverkan. En lika hög andel har dock svårt att besvara frågan och uppger att de inte har någon åsikt.

Information
De informationskanaler som i dagsläget används mest frekvent är: HSB:s hemsida, information i brevlådan hemma, tidningen ”Hemma i HSB”, samt HSB Portalen. De kanaler man helst vill ska användas är mejl samt postalt i egna brevlådan.

Medlemsförmåner
Fyra av tio medlemmar känner till att HSB Mölndal har egna förmåner/aktiviteter, och ungefär en av tio har också utnyttjat någon sådan.
Den typ av förmåner som man är mest intresserad av är olika former av rabatter. Många nämner också resor som en önskvärd förmån.

Lojalitet
Lojalitetsfrågorna får höga betyg. Fler än åtta av tio uppger att de med hög sannolikhet kommer att fortsätta att vara medlemmar i HSB Mölndal och drygt sju av tio skulle sannolikt rekommendera andra att bli medlemmar i HSB Mölndal.

Tack än en gång till er som fick frågorna och tog er tid att besvara dem. Resultatet är en viktig grund för oss i vår strävan att utveckla medlemsverksamheten!