På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Föreningsstämma HSB Riksförbund

På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, riksförbundets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

Stämmoinformation

HSB Riksförbunds föreningsstämma 2020 äger rum den 14 maj i Kapitel 8s lokaler på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

HSB Riksförbunds föreningsstämma genomförs som HSB-stämma varje ojämnt år och som årsmöte varje jämnt år. De 26 HSB-föreningarna är medlemmar i HSB Riksförbund och utser fullmäktige till HSB-stämman/årsmötet.

Enligt HSB Riksförbunds stadgar har den som är medlem i HSB Riksförbund per den 31 december föregående år rätt att utse fullmäktig till föreningsstämman. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Därutöver fördelas ytterligare 140 röster. De 140 rösterna fördelas mellan medlemmarna i proportion till medlemmarnas egna medlemsantal med tillämpning av uddatalsmetoden.

Vid HSB-stämma motsvarar antalet fullmäktige det antal röster som HSB-föreningen tilldelats och vid årsmöte är antalet fullmäktige en per medlem med det antal röster som medlem har tilldelats i enlighet med stadgarna.

Motioner

En medlem/fullmäktige i HSB Riksförbund har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman. Motioner till HSB Riksförbunds HSB-stämma/årsmöte ska enligt §12 i HSB Riksförbunds stadgar vara HSB Riksförbund tillhanda senast 31 januari.

Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/årsmötet. HSB-föreningen skickar efter stämmobeslut då in motionen till HSB Riksförbund.

Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka in din motion till adressen här nedan.


I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in.
Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Det är viktigt att motioner kommer in i tid för att kunna behandlas på föreningsstämman. Skicka in din motion till registrator@hsb.se och skriv Motion i ämnesraden.