Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Marknadsgaranti ger ett tryggare lägenhetsköp

HSB Bostads bostadsköpare ska känna trygga när de köper en nyproducerad lägenhet av HSB. Därför erbjuder HSB en Marknadsgaranti i vissa nyproduktionsprojekt. Den innebär att HSB tar en del av risken om det skulle inträffa ett prisfall på marknaden innan tillträdet till den nya lägenheten.

Vad är en marknadsgaranti? 
En marknadsgaranti är en garanti som HSB Bostad ställer ut för att skydda köparen av en nybyggd bostad. Den kan ge en ersättning vid prisfall på bostadsmarknaden innan tillträdet till den nya bostaden. Syftet är att ge en ökad trygghet i köpet, särskilt då tiden mellan förhandsavtal och inflyttning är lång.

Hur stor är ersättningen?
Marknadsgarantin skyddar mot en marknadsnedgång på maximalt 20% (tak). För att garantin ska falla ut måste prisfallet på marknaden överstiga tröskelvärdet 5% sedan det bindande avtalet tecknades. Totalt kan bostadsköparen få en kompensation som motsvarar maximalt 15% av det pris som denna, enligt förhandsavtalet, ska betala för bostadsrätten.