Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personuppgiftspolicy HSB Bostad

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den nya lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller behandling av personuppgifter. Syftet med policyn nedan är att tillhandahålla information om HSB Bostads personuppgiftshantering.