Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelse

Nomineringsgrunder för styrelsen är kompetens, jämvikt mellan antal män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och mångfald. Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSB-föreningar.

Pernilla Bonde, Ordförande, HSB Riksförbund

Anders Svensson, HSB Stockholm

Anders Wallner, HSB Södra Norrland

Ann Irebo, HSB Skåne

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg

Leif Ringqvist, HSB MälarDalarna 

Lena Rönnberg, HSB Uppsala

Michael Carlsson, HSB Malmö

Mattias Lundström, HSB Norr