Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma HSB Riksförbund

På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, riksförbundets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. HSB Riksförbunds årsmöte 2022 äger rum den 18 maj. I och med att restriktionerna har släppts ser förbundsstyrelsen och HSB Riksförbunds ledning fram emot att hålla ett fysiskt årsmöte.

HSB Riksförbund har enligt ordinarie stadgar HSB-stämma ojämna år och årsmöte jämna år. Föreningsstämman 2022 ska utövas som årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska antalet fullmäktige vara en för varje medlem. Varje fullmäktige har det antal röster som medlemmen har tilldelats enligt §§ 13—15 i HSB Riksförbunds stadgar.

Gällande stadgar för HSB Riksförbund

Protokoll HSB Riksförbunds årsmöte 2022

HSB Riksförbunds stämma 2023

HSB Riksförbunds stämma 2023 äger rum den 23-24 maj, enligt beslut på förbundsstyrelsens sammanträde 16-17 september 2021. Stämman kommer att äga rum på Clarion hotell Arlanda i Stockholm.


Nomineringar

Perioden för nomineringar har avslutats.

Motioner

En medlem/fullmäktige i HSB Riksförbund har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman. 

Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/årsmötet. HSB-föreningen skickar efter stämmobeslut då in motionen till HSB Riksförbund.

Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka in din motion till adressen här nedan.


I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Det är viktigt att motioner kommer in i tid för att kunna behandlas på föreningsstämman. Skicka in din motion till registrator@hsb.se och skriv Motion i ämnesraden.

HSB Riksförbunds stadgar