Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB-stämma

På HSB-stämman behandlas bokslut och resultat, HSB Riksförbunds verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

HSB Riksförbund har enligt HSB Riksförbunds ordinarie stadgar HSB-stämma ojämna år och årsmöte jämna år.

Årsmöte 2024

HSB Riksförbunds föreningsårsmöte 2024 ska utövas som HSB årsmöte. Vid HSB-årsmöte ska antalet fullmäktige vara en för varje medlem. Varje fullmäktige har det antal röster som medlem har tilldelats enligt §15 i HSB Riksförbunds stadgar. Årsmötet äger rum den 15 maj i Stockholm, lokal meddelas senare.

Kallelse till HSBs årsmöte 2024 skickas tidigast tre veckor innan 15 maj 2024. 

Stämma 2023

HSB Riksförbunds stämma ägde rum 23-24 maj 2023.

Kallelsen till HSB-stämman 2023 

Protokoll från HSB-stämman 2023

Motioner

En medlem/fullmäktige i HSB Riksförbund har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman. 

Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/årsmötet. HSB-föreningen skickar efter stämmobeslut då in motionen till HSB Riksförbund.

Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka in din motion till adressen här nedan.


I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Det är viktigt att motioner kommer in i tid för att kunna behandlas på föreningsstämman. Sista dag för motioner till HSB-stämman 2023 är den 31 januari. Skicka in din motion till registrator@hsb.se och skriv Motion i ämnesraden.

HSB Riksförbunds stadgar