Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bospar – mer än ett vanligt sparande

Ett bra boende är centralt för oss genom hela livet, men för många är det ingen självklarhet. Höga bostadspriser i kombination med höjda krav på kontantinsats från bankerna har gjort det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför är det viktigare än någonsin att tänka långsiktigt och se till att skapa förutsättningar för ett bra boende genom hela livet.

Spara till ett framtida boende, antingen till dig själv eller dina barn. Till skillnad från andra sparformer erbjuder HSB ett sparande som inte bara ger dina pengar möjlighet att växa utan också förtur till hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. Som bosparare får du också ett fördelaktigt medlemskap i HSB och ett bankerbjudande som kan anpassas och förändras efter din livssituation.

HSB Bospar fordelar.png

”Vi fick bostad via bosparande”

Efter ett och ett halv års bosparande kunde Love Jansson och hans familj få drömlägenheten i centrala Malmö.

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.