Onsdag
13
september 2023

Extrastämma

Extra föreningsstämma
Kallelse och dagordning anslås och delas i mitt HSB
Fika - välkomna!

Kvartersgården
13 september 2023
19:00 - 20:00