Torsdag
21
september 2023

Sopplunch

Sopplunch för daglediga. Självkostnadspris. Anmälan senast 23-09-15. Anmälan helst per mail eller lapp i brevlådan, kjellerik.jonsson@gmail.com
/Trivselgruppen

Kvartersgården
21 september 2023
11:30 - 13:30
Sopplunch