Extrastämma 30 nov

02 november 2023 Härmed kallas våra medlemmar till extrastämma den 30 november kl: 19:00–20:00
Extra föreningsstämma

Plats: Kvartersgården

Ärenden: Val av ordförande samt fyllnadsval av styrelseledamöter och suppleanter fram till ordinarie stämma.

Välkomna!