Fel på gårdsbelysningen

08 februari 2023 Det är problem med våra lyktstolpar som slocknat i kvarteret. Byte av säkringar hjälpte inte. Vicevärden har kontaktat elfirma.