Medlemsmöte 21 mars

10 mars 2024 Medlemsmöte i kvartersgården torsdag den 21 mars kl 19:00 Välkomna!

Informationspunkter
• Terrasslådornas utveckling
• Cykelrensning
• Loppis
• Enkät om informationskanaler
• Problem med värme i hus 10
• Övriga frågor
Föreningen bjuder på kaffe