Byte fönster, balkongdörrar, portar

22 augusti 2022

På styrelsemötet den 22 augusti beslutades att ge HSB i uppdrag att ta fram ett underlag för byte av fönster, balkongdörrar och portar