Husbrev 4 2018

29 december 2018 I samband med detta husbrev kommer även ljusare tider då vintersolståndet infaller nu just innan jul. Några kalla dagar har vi haft och den snö vi har verkar vara kvar. En vit jul står för dörren! Styrelsen vill på detta sätt även önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vår förening

Den 9:e december arrangerade styrelsen ett mycket uppskattat glöggfika i föreningens gårdscafé. Vi ser gärna förslag på fler liknande sammankomster som det är fritt för medlemmar att vara med och organisera. Det är viktigt att vi hjälps åt att ta hand om våra utrymmen och ytor, särskilt nu under juletider då vi kanske har lite mer skräp än vanligt. Vi tar ansvar för att transportera bort större emballage till ÅVC så det inte blir överfullt i soprummet. Dessutom behöver vi ha ordentlig koll på tända ljus! Släck innan ni går hemifrån. Har enskilda medlemmar synpunkter eller önskemål så välkomnar vi meddelanden till styrelsen för åtgärder. Använd kontorets brevlåda eller maila till flickskolanbrf@gmail.com

Information

Något för er medlemmar i vår förening

-        Underhåll för fallande tegel är genomfört. Den högt belägna delen av södra fasaden är nu plåtbeklädd.

-        Den årliga brandöversynen är genomförd utan anmärkningar.

-        Frågor om värme och ventilation tar fortsättningsvis mycket tid i anspråk. Systemen har kontrollerats av entreprenörer och vissa åtgärder har genomförts. Styrelsen arbetar vidare för en lösning på lång sikt, vilket ska hanteras i föreningens underhållsplan. Många olika faktorer spelar samman vilket gör frågan komplex. Det kan så småningom behövas en fullständig inventering av status i samtliga bostadsrätter.

-        Förrådsinventeringen fortsätter och genom samarbete kommer det att lösas.

-        Styrelsens genomförda yttre och inre besiktning har gett information för att planera kommande underhåll. Arbetet fortsätter under våren.

-        Föreningens uthyrningsrum är populärt. Styrelsen har snart fått in offerter för att renovera badrummet. Trolig start februari 2019.

-        Föreningens nuvarande ordförande, Per Högström, har fått arbete på annan ort och kommer att behöva avgå. Under en övergångsperiod kommer kontakt med styrelsen att ske på delvis nya sätt. Se nedan.

-        Valberedningen arbetar med ersättare till föreningens ordförande och även ersättare för andra styrelsemedlemmar. Ta en funderare om just du vill vara med och bidra!

-        Kontoret håller stängt på julafton.

Garagets nya avtal och riktlinjer

Styrelsen har utifrån framtagna förslag som informerats om via brevlåda och på hemsida beslutat att anta nya avtal och riktlinjer. Föreningens garageplatser är attraktiva och vi har eftersträvat transparens i processen. Av de 59 bostadsrätter som vi har i föreningen har 8 medlemmar inkommit med synpunkter. Vi tackar för dessa synpunkter och de har beaktats. Vi tackar även för det förtroende för styrelsens arbete med avtal och riktlinjer som övriga medlemmar uppvisat. Följande kommer att hända:

·       Befintliga avtal enligt tidigare avtalsvillkor kommer att sägas upp from 2019-03-31.

·       Uppsägningstiden är 9 månader

·       Nya avtal erbjuds i första hand de som har plats idag, förutsatt att nya avtal och riktlinjer är uppfyllda, from 2020-01-01.

·       Befintliga kölistor ändras inte. Tilldelning av eventuella platser sker enligt kölistor.

Om det händer något

Vi har avtal med HSB fastighetsservice för felanmälan och akuta reparationer.

·       Ring HSB jouren tel 0770-330050

·       Anmäl fel via din inloggning på HSB-portalen

·       Observera. På jourtid tillkommer kostnader.

Berör åtgärden något inom bostadsrätten tillfaller kostnaden för åtgärden bostadsrättsinnehavaren. Om jouren används helger eller utanför kontorstid blir kostnaden generellt högre. Var noga med att be den som åtgärdar felet beskriva var felet sitter.

Kontakt

Måndagar jämna veckor kommer kontoret att vara bemannat av styrelsen, undantag helgdagar. Då är medlemmar välkomna att besöka oss.

 

Styrelsens medlemmar är i stor utsträckning förvärvsarbetande vilket medför att vi har möjlighet att behandla ärenden och ta emot förfrågningar med hänsyn till detta.

 

Vill du lämna frågor eller förslag till styrelsen, finns det flera sätt.

1.     Maila eller SMS till styrelse, vice ordförande eller utsedd ledamot

2.     Lämna din förfrågan i brevlådan utanför kontoret

3.     Besök kontoret på öppettider

4.     Ring vice ordförande eller utsedd ledamot och lämna ett meddelande om vi inte kan svara

 

Styrelse, flickskolanbrf@gmail.com

Vice ordförande, Anders Carlsson, andersc919@gmail.com, 070-3519987

Ledamot, Karin Johansson Hallin, karin.hallin@teliacompany.com, 070-228 51 50