Information om skyddsrum

08 mars 2022

De skyddsrum som finns att tillgå inom Brf Kvistens område är lokaliserat i pingis- och träningslokalen samt i snickeriet. Varje lokal rymmer 120 personer.