På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Underhåll, energi och miljö

HSB Norr har ett brett utbud av tjänster där våra konsulter och specialister hjälper er förening med allt från underhållsplanering och projektledning till hur ni på bästa sätt utför energibesparande åtgärder i er fastighet.

HSB Norr har specialister och konsulter med lång erfarenhet och bred kompetens inom flera områden. Vi anpassar oss efter dina behov och skräddarsyr våra tjänster för att du alltid ska bli nöjd.

Kontakta oss

Vi erbjuder följande tjänster: 

Energiutredningar

För att få kvalité i energieffektiviseringsarbetet behövs ett bra beslutsunderlag för styrelsen. Vi på HSB Norr hjälper till att se över vilka möjligheter som finns, de prioriteringar som bör göras och vilken effekt de får för energikostnaderna.

Energideklaration

När föreningen gjort insatser för att minska energiförbrukningen är det bra att uppdatera energideklarationen. Utifrån denna kan vi lämna nya förslag på åtgärder för att ytterligare minska er förbrukning av energi.

Elförvaltning

För att över tid ge en låg och trygg prisbild på en svängig och osäker elmarknad.

 

 

Egenkontroll

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du fastighetsägare och ansvarar för byggnaden och dess tekniska funktioner, men även indirekt för de boendes hälsa och säkerhet.

Termografering

Läckor kan stå för en stor del av värmekostnaden. Vi lokaliserar svagheter i huset där värme smiter ut och får ni ett tryggt underlag för att minimera läckorna.

Individuell mätning och debitering

Enhetsmätning av t ex el, där medlemmarna i föreningen går ihop om ett gemensamt abonnemang, på så vis slipper varje medlem den egna fasta avgiften. Den individuella förbrukningen debiteras på bostadsrättshavarens avgiftsavi.

Lekplatsbesiktning

HSB Norr kan se till att lekplatsbesiktning sker på årlig basis i enlighet med de krav som finns enligt Europastandard (SS EN 1176/1177)

Motorvärmarstyrning

Ett tidsstyrt motorvärmarsystem sparar både energi och pengar. Varje enskilt motorvärmaruttag innehåller en energimätare som styrs av användaren.

OVK och ventilation

Enligt lag måste alla fastighetsägare regelbundet låta genomföra ventilationskontroller, dessa kan vi på HSB Norr hantera i er fastighet.

Projektledning vid ombyggnationer

När ni ska åtgärda brister i fastigheten hjälper vi på HSB Norr, med vår långa erfarenhet och med vårt stora lokala kontaktnät gärna till med projektledning.

Underhållsplanering

En digital underhållsplan ger en komplett översikt över bostadsrättsföreningens underhållsbehov. Den ger styrelsen bra koll på vilka underhållsåtgärder som behöver göras och när, samt vad det innebär ekonomiskt för föreningen. Vi erbjuder en smidig, webbaserad underhållsplan, där ni i styrelsen får en komplett översikt över bostadsrättsföreningens underhållsbehov.

Överblick - idag och i framtiden
Underhållsplanen är ett oumbärligt verktyg för styrelsen i budgetarbetet och underlättar planeringen på både kort och lång sikt. Den digitala underhållsplanen omfattar samtliga underhållsåtgärder för de kommande åren. Det kan exempelvis röra sig om upprustning av tvättstugor, hissar, ommålning samt renovering av fönster eller fasad.

Ni i styrelsen kan enkelt se vilka åtgärder som omedelbart behöver vidtas och vilket underhållsbehov som finns på längre sikt. Åtgärderna är prissatta i aktuellt kostnadsläge så att ni kan se de ekonomiska konsekvenserna och få en indikation på hur stor avsättning som ska göras till den yttre underhållsfonden. Planen uppdateras en gång per år med aktuella prisuppgifter och nya förslag på åtgärder.

Kontakta Kundansvarig på din ort så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening i ert arbete med underhållsplanering!

Undercentralstyrning

För att säkra kvaliteten och utfallet av övriga energieffektiviseringsåtgärder i er fastighet..

Upphandlingsstöd

Vid alla typer av ombyggnads- och underhållsprojekt behövs en professionell upphandling, vilket vi på HSB Norr kan hjälpa er med.

Hur kan vi hjälpa er förening?

Offertförfrågan

Vill ni veta vad HSB Norr kan göra för er förening? Fyll i en snabb offertförfrågan så återkommer vi med ett kostnadsfritt förslag!

Kontakt

Vill ni veta mer eller har ni frågor om våra tjänster? Kontakta Kundansvarig på din ort så hjälper de dig.