På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Ekonomiska tjänster

HSB Norr erbjuder ekonomiska tjänster där vi kan assistera dig och dina grannar med allt vad gäller löpande hantering av fakturor, avgifter, hyror, placeringar och arvoden. Vi ser också till att underlätta er långsiktiga ekonomiska redovisning i stort och smått. Det är en trygg investering för dig, ekonomin och hela bostadsrättsföreningen.

Nöjda kunder

När du väljer någon av våra ekonomiska tjänster kan du känna dig helt trygg tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens. Vi anpassar oss efter dina behov och skräddarsyr därför våra tjänster för att du alltid ska bli nöjd. Du kan själv välja om du vill köpa våra färdiga tjänstepaket eller enstaka tjänster, se nedan.

Hyres- och avgiftsavier

HSB skriver ut och distribuerar avier för nästkommande kvartal avseende avgifter och hyror i föreningen.

Inkasso

HSB skickar obetalda skulder till inkasso för indrivning.

Digital hantering av överlåtelser, panter

Via hsb.se kan styrelsen när som helst hantera medlemsfrågor i föreningen. De panter som enligt lag måste registreras hanteras av HSB.

Digital fakturahantering med uppföljning

Via hsb.se kan styrelsen när som helst administrera leverantörsfakturor. Styrelsen kan även vid behov följa upp allting som rör föreningens ekonomi.

Arvodesutbetalningar

HSB betalar ut de arvoden och löner som beslutats av styrelsen. Detta innefattar även inbetalning av sociala avgifter.

In- och utbetalningar

HSB sköter löpande de utbetalningar som godkänts av föreningen samt registrerar de betalningar som föreningen mottar.

Bokslut med årsredovisning

HSB sammanställer året som gått och upprättar förslag till årsredovisning.

Deklarationer

HSB hanterar och skickar in ex. arbetsgivaravgift- och momsdeklarationer och inkomstdeklaration.

Lägenhetsförteckning

HSB för aktuell lägenhetsförteckning med tillhörande meddelandeplikter i enlighet med bostadsrättslagen.

Kontrolluppgifter med mera

HSB beräknar, sammanställer och distribuerar uppgifter om överlåtelse av bostadsrätt till skattemyndighet och säljare.

Digital dokumenthantering på hsb.se

På hsb.se kan styrelsen själv ladda upp och hantera dokument kopplade till föreningens verksamhet.

Kontering leverantörsfakturor

HSB konterar föreningens leverantörsfakturor och skickar dem till styrelsen för attest via hsb.se.

Lånehantering

HSB registrerar föreningens lån inkluderande reskontra, betalningsterminer, ränte- och amorteringsvillkor. Betalning av lån sker enligt lånevillkor. Vid omsättning av lån kan HSB begära in offerter från bank. Via hsb.se kan styrelsen följa sin låneportfölj.

Resultatbudget

HSB upprättar ett förslag till kostnads- och intäktsbudget för nästkommande år med förslag till eventuell förändring av årsavgift.

Likviditetsbudget årlig

HSB upprättar ett förslag till budget över in– och utbetalningar som visar hur kassan förändras under det kommande året.

Likviditetsbudget månatlig

Utifrån er förenings intäkter och kostnader sammanställer vi de in- och utbetalningar på månadsbasis, som sker på ert bankkonto under året och ger er en översikt över kassan.

Nyckelhantering

HSB lämnar ut nycklar till entreprenörer som behöver tillträde till driftutrymmen etc. och bevakar att dessa återlämnas.

Köhantering

HSB tar emot anmälningar för kölistor för parkeringsplatser, garageplatser och lokaler samt fördelar dessa när vakanser uppstår.

Delårsbokslut

HSB upprättar periodiserade delårsbokslut i form av resultatrapport.

Ekonom deltar i fem möten per år

Budget, bokslut, två delårsbokslut och föreningsstämma.

Ekonom från HSB deltar i möten och föredrar budget, bokslut och delårsbokslut.

Hur kan vi hjälpa er förening?

Offertförfrågan

Vill ni veta vad HSB Norr kan göra för er förening? Fyll i en snabb offertförfrågan så återkommer vi med ett kostnadsfritt förslag!

Kontakt

Vill ni veta mer eller har ni frågor om våra tjänster? Kontakta Kundansvarig på din ort så hjälper de dig.