På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Full koll med ekonomisk- och administrativ förvaltning

HSB Norr erbjuder ekonomiska tjänster där vi kan assistera dig och dina grannar med allt vad gäller löpande hantering av fakturor, avgifter, hyror, placeringar och arvoden. Vi ser också till att underlätta er långsiktiga ekonomiska redovisning i stort och smått. Det är en trygg investering för dig, ekonomin och hela bostadsrättsföreningen.

Om du väljer vår ekonomiska och administrativa tjänster kan ni känna er helt trygga tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens. Vill ni veta mer om vår ekonomiska förvaltning?

Kontakta oss


Följande ingår i vår ekonomiska förvaltningstjänst:

Vi hand om den löpande ekonomin:

Hyres- och avgiftsavier

HSB skriver ut och distribuerar avier för nästkommande kvartal avseende avgifter och hyror i föreningen. HSB skickar vid behov obetalda skulder till inkasso för indrivning.

Bokföring

Löpande bokföring i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Bokslut med årsredovisning

HSB sammanställer året som gått och upprättar förslag till årsredovisning.

In- och utbetalningar i föreningen

HSB sköter löpande de utbetalningar som godkänts av föreningen samt registrerar de betalningar som föreningen mottar. HSB sköter även om att fakturera era medlemmar för de stadgeenliga avgifterna överlåtelseavgift och pantnotering.

Arvodesutbetalningar

HSB betalar ut de arvoden och löner som beslutats av styrelsen. Detta innefattar även inbetalning av sociala avgifter.

Deklarationer

HSB hanterar och skickar in ex. arbetsgivaravgift- och momsdeklarationer och inkomstdeklaration.

Kontrolluppgifter

HSB beräknar, sammanställer och distribuerar uppgifter om överlåtelse av bostadsrätt till skattemyndighet och säljare.

Kontering leverantörsfakturor

HSB konterar föreningens leverantörsfakturor och skickar dem till styrelsen för attest via hsb.se.

Vi planerar och följer upp:

Resultatbudget

HSB upprättar ett förslag till kostnads- och intäktsbudget för nästkommande år med förslag till eventuell förändring av årsavgift.

Lånehantering

HSB registrerar föreningens lån inkluderande reskontra, betalningsterminer, ränte- och amorteringsvillkor. Betalning av lån sker enligt lånevillkor. Vid omsättning av lån kan HSB bistå och begära in offerter från bank. Via hsb.se kan styrelsen följa sin låneportfölj.

Vi tar hand om administrationen:

Kund- och medlemssupport

Svarar på löpande frågor från bostadsrättsföreningens medlemmar.

Medlems- och lägenhetsförteckning

HSB för aktuell lägenhetsförteckning med tillhörande meddelandeplikter i enlighet med bostadsrättslagen.

Distribuerar hyreskontrakt

HSB skriver ut och distrubuerar hyreskontrakt vid, av- om- och inflyttningar.

+ Ekonomiska tilläggstjänster

Vi behov kan vi även hjälpa er bostarsrättsförening med följande tilläggstjänster.

Likviditetsbudget

Årlig: HSB upprättar ett förslag till budget över in– och utbetalningar som visar hur kassan förändras under det kommande året.

Månatlig: Utifrån er förenings intäkter och kostnader sammanställer vi de in- och utbetalningar på månadsbasis, som sker på ert bankkonto under året och ger er en översikt över kassan.

Nyckelhantering

HSB lämnar ut nycklar till entreprenörer som behöver tillträde till driftutrymmen etc. och bevakar att dessa återlämnas.

Köhantering

HSB tar emot anmälningar för kölistor för parkeringsplatser, garageplatser och lokaler samt fördelar dessa när vakanser uppstår.

Delårsbokslut

HSB upprättar periodiserade delårsbokslut i form av resultatrapport.

Ekonomisk genomgång på möten

Ekonom från HSB deltar på fyra styrelsemöten under året och föreningsstämman och föredrar budget, bokslut och delårsbokslut.

Hur kan vi hjälpa er förening?

Offertförfrågan

Vill ni veta vad HSB Norr kan göra för er förening? Fyll i en snabb offertförfrågan så återkommer vi med ett kostnadsfritt förslag!

Kontakt

Vill ni veta mer eller har ni frågor om våra tjänster? Kontakta Kundansvarig på din ort så hjälper de dig.