På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Ombildning – från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan skötas på många sätt. Vi vet vad som krävs för att göra det bra. Och vi hjälper gärna till. HSB är Sveriges största bostadsrättsorganisation – vi har den ekonomiska, tekniska och juridiska kompetens som krävs för att genomföra en ombildning på ett tryggt och säkert sätt.

HSB – för en trygg och säker ombildning

I HSB värderar vi trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi är med och ombildar lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera även efter ombildningen. Det är därför vi har nöjda kunder.

 

Vanliga frågor om ombildning

Vad är bostadsrätt?

I en bostadsrättsförening är det du och dina grannar som tillsammans äger fastigheten ni bor i. Medlemmarna har full kontroll över ekonomi, förvaltning och viktiga beslut, vilket ger stora möjligheter till påverkan och inflytande. Att tillsammans bestämma över boendet innebär ett stort ansvar, men leder oftast till att trivsel och trygghet ökar.

I en bostadsrättsförening bor du till självkostnad. Du betalar endast för vad det kostar att sköta fastigheten. Ingen annan tjänar pengar på ditt boende. I takt med att bostadsrättsföreningen amorterar av sina lån sjunker boende kostnaderna. På sikt blir det därför nästan alltid billigare att bo i bostadsrätt.

Bostadsrätten innebär valfrihet. Du bestämmer själv hur och när lägenheten ska repareras eller byggas om. Vill du flytta kan du när som helst sälja bostadsrätten på den öppna marknaden. Möjligheten finns också att skänka bostadsrätten som gåva eller låta den gå i arv.

Hur går en ombildning till?

En ombildning är en process med många beståndsdelar. Det är viktigt att rätt saker görs vid rätt tillfälle. På vägen från hyresrätt till bostadsrätt måste en rad frågor rörande ekonomi, teknik och juridik lösas. Det är också mycket viktigt att alla boende är delaktiga. Faktorer som demokrati, information och pedagogik är därför betydelsefulla för en lyckad ombildning. I korthet ser processen ut på följande sätt:

1. Ta reda på om det finns intresse att ombilda bland dina grannar
En förutsättning för ombildning är ett stort intresse bland de boende. Ett informationsmöte eller en enkät kan ge svar.

2. Bilda en bostadsrättsförening
Om det finns intresse är nästa steg att bilda en bostadsrättsförening. Alla boende kallas till en stämma där stadgar antas och en styrelse väljs. Registreringen görs hos Bolagsverket.

3. Vill fastighetsägaren sälja?
Nästa steg är att ta reda på om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten. Vid ett positivt besked kan processen gå vidare.

4. Teknisk besiktning
För att kunna bedöma fastighetens skick och framtida drift- och underhållskostnader måste en teknisk besiktning av fastigheten genomföras.

5. Värdering och förhandling
Då den tekniska besiktningen är klar görs en värdering av fastigheten Därefter är det dags att förhandla om priset och komma överens om villkoren.

6. Gör en ekonomisk plan
När priset är fastställt upprättas en ekonomisk plan där föreningens verksamhet och ekonomi de närmaste åren tydligt framgår. Planen ska granskas och godkännas av två auktoriserade intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska tas fram och delas ut till samtliga hyresgäster innan man har köpstämma. Det är viktigt att varje hyresgäst ser vad deras lägenhet kommer att kosta.

7. Finansiering
Nu är det dags att välja bank för finansieringen av köpet. En ordentlig analys av offerter från banker är nödvändig för att både bostadsrätts- föreningen och den enskilde ska få så förmånliga villkor som möjligt.

8. Köpstämma
För att bostadsrättsföreningen ska kunna förvärva fastigheten krävs beslut på en köpstämma. Rösträtt vid stämman har de som har hyreskontrakt, är folkbokförda på adressen och medlemmar i bostadsrättsföreningen. Minst två tredjedelar måste rösta ja till köp.

9. Tillträde
När det är dags för bostadsrättsföreningen att tillträda fastigheten ska betalning ske och köpebrev undertecknas. Bostadsrättsföreningen äger nu fastigheten och lagfart sökes.

10. Upplåtelse
Då köpet är avklarat skriver bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal med de boende som vill bli bostadsrättshavare.

Ombildning med förvaltning

Ombilda med långsiktighet. När HSB Norr sköter ombildningen av er hyresfastighet till bostadsrättsförening, erbjuder vi samtidigt en fördelaktig förvaltningslösning.

Trygg och säker ombildning

En ombildning kan skötas på många sätt. Vi värderar trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi sköter ombildningen lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera på ett bra sätt även efter ombildningen. Vi har stort kunnande inom ekonomi, teknik och juridik och kan garantera en professionellt genomförd analys. Vi vet hur det är att sköta en bostadsrättsförening och vad som krävs för att göra det bra.

Förvaltare som kan föreningen

Att ombilda till bostadsrätt och själv ta över an svaret för fastigheten är ett stort och viktigt beslut. Då är det en trygghet för alla som bor i huset att en kunnig och erfaren förvaltare är med under hela ombildningen; från första mötet med de boende till genomförd ombildning och som dessutom stannar kvar och förvaltar fastigheten när den har blivit bostadsrättsföreningens.

Rätt typ av förvaltningsavtal

När ni anlitar oss för ombildning med förvaltning tecknar vi ett förvaltningsavtal som sträcker sig över två år, givetvis med möjlighet till förlängning. Innehållet bestämmer vi tillsammans i ett senare skede i ombildningsprocessen, när vi vet mer om er förenings förutsättningar och behov. Eftersom vår förvaltare är med under hela processen, skaffar han eller hon sig en mycket bra uppfattning om föreningen och kan upprätta en bra förvaltningsplanunder arbetets gång. Detta är en garanti för att ni får de förvaltningstjänster som just ni behöver.

Värdefull hjälp på vägen

Under ombildningsprocessen sammanställer vi värdefullt material till er, t ex årsplan för styrelsens arbete, ekonomisk plan, mallar samt information om stadgar, motionstider och styrelsens ansvar. Ni får också fastighetsinformation med de viktigaste uppgifterna om fastigheten, information om avtal, lokaler elabonnemang och annat som är viktigt för styrelsen att känna till i sitt arbete.

Vad ingår i vårt koncept?

På HSB har vi som arbetar med ombildningar utvecklat ett koncept som möter de krav som ställs från hyresgäster, fastighetsägare, myndigheter och lagstiftare. Konceptet innebär att vi som konsult ansvarar för och hjälper er igenom samtliga delar av ombildningsprocessen, från första informationsmöte till tillträdesdagen.

I vårt åtagande ingår bland annat kontinuerlig kontakt med styrelse och hyresgäster, hantering av all formalia i samband med myndighetskontakter, vi ordnar den tekniska besiktningen, gör marknadsvärderingar, förhandlar med fastighetsägare och banker, upprättar kalkyler och ekonomisk plan, vi håller föreningsstämmor och upprättar avtal. Allt material och samtliga kostnader i samband med ombildningsarbetet ingår i konsultarvodet.

Hur kan vi hjälpa er förening?

Offertförfrågan

Vill ni veta vad HSB Norr kan göra för er förening? Fyll i en snabb offertförfrågan så återkommer vi med ett kostnadsfritt förslag!

Kontakt

Vill ni veta mer eller har ni frågor om våra tjänster? Kontakta Kundansvarig på din ort så hjälper de dig.