På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ombildning – från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan skötas på många sätt. Vi vet vad som krävs för att göra det bra. Och vi hjälper gärna till. HSB är Sveriges största bostadsrättsorganisation – vi har den ekonomiska, tekniska och juridiska kompetens som krävs för att genomföra en ombildning på ett tryggt och säkert sätt.

HSB – för en trygg och säker ombildning

I HSB värderar vi trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi är med och ombildar lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera även efter ombildningen. Det är därför vi har nöjda kunder.

 

Vanliga frågor om ombildning

Vad är bostadsrätt?

I en bostadsrättsförening är det du och dina grannar som tillsammans äger fastigheten ni bor i. Medlemmarna har full kontroll över ekonomi, förvaltning och viktiga beslut, vilket ger stora möjligheter till påverkan och inflytande. Att tillsammans bestämma över boendet innebär ett stort ansvar, men leder oftast till att trivsel och trygghet ökar.

I en bostadsrättsförening bor du till självkostnad. Du betalar endast för vad det kostar att sköta fastigheten. Ingen annan tjänar pengar på ditt boende. I takt med att bostadsrättsföreningen amorterar av sina lån sjunker boende kostnaderna. På sikt blir det därför nästan alltid billigare att bo i bostadsrätt.

Bostadsrätten innebär valfrihet. Du bestämmer själv hur och när lägenheten ska repareras eller byggas om. Vill du flytta kan du när som helst sälja bostadsrätten på den öppna marknaden. Möjligheten finns också att skänka bostadsrätten som gåva eller låta den gå i arv.

Hur går en ombildning till?

En ombildning är en process med många beståndsdelar. Det är viktigt att rätt saker görs vid rätt tillfälle. På vägen från hyresrätt till bostadsrätt måste en rad frågor rörande ekonomi, teknik och juridik lösas. Det är också mycket viktigt att alla boende är delaktiga. Faktorer som demokrati, information och pedagogik är därför betydelsefulla för en lyckad ombildning. I korthet ser processen ut på följande sätt:

1. Ta reda på om det finns intresse att ombilda bland dina grannar
En förutsättning för ombildning är ett stort intresse bland de boende. Ett informationsmöte eller en enkät kan ge svar.

2. Bilda en bostadsrättsförening
Om det finns intresse är nästa steg att bilda en bostadsrättsförening. Alla boende kallas till en stämma där stadgar antas och en styrelse väljs. Registreringen görs hos Bolagsverket.

3. Vill fastighetsägaren sälja?
Nästa steg är att ta reda på om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten. Vid ett positivt besked kan processen gå vidare.

4. Teknisk besiktning
För att kunna bedöma fastighetens skick och framtida drift- och underhållskostnader måste en teknisk besiktning av fastigheten genomföras.

5. Värdering och förhandling
Då den tekniska besiktningen är klar görs en värdering av fastigheten Därefter är det dags att förhandla om priset och komma överens om villkoren.

6. Gör en ekonomisk plan
När priset är fastställt upprättas en ekonomisk plan där föreningens verksamhet och ekonomi de närmaste åren tydligt framgår. Planen ska granskas och godkännas av två auktoriserade intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska tas fram och delas ut till samtliga hyresgäster innan man har köpstämma. Det är viktigt att varje hyresgäst ser vad deras lägenhet kommer att kosta.

7. Finansiering
Nu är det dags att välja bank för finansieringen av köpet. En ordentlig analys av offerter från banker är nödvändig för att både bostadsrätts- föreningen och den enskilde ska få så förmånliga villkor som möjligt.

8. Köpstämma
För att bostadsrättsföreningen ska kunna förvärva fastigheten krävs beslut på en köpstämma. Rösträtt vid stämman har de som har hyreskontrakt, är folkbokförda på adressen och medlemmar i bostadsrättsföreningen. Minst två tredjedelar måste rösta ja till köp.

9. Tillträde
När det är dags för bostadsrättsföreningen att tillträda fastigheten ska betalning ske och köpebrev undertecknas. Bostadsrättsföreningen äger nu fastigheten och lagfart sökes.

10. Upplåtelse
Då köpet är avklarat skriver bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal med de boende som vill bli bostadsrättshavare.

Ombildning med förvaltning

Ombilda med långsiktighet. När HSB Norr sköter ombildningen av er hyresfastighet till bostadsrättsförening, erbjuder vi samtidigt en fördelaktig förvaltningslösning.

Trygg och säker ombildning

En ombildning kan skötas på många sätt. Vi värderar trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi sköter ombildningen lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera på ett bra sätt även efter ombildningen. Vi har stort kunnande inom ekonomi, teknik och juridik och kan garantera en professionellt genomförd analys. Vi vet hur det är att sköta en bostadsrättsförening och vad som krävs för att göra det bra.

Förvaltare som kan föreningen

Att ombilda till bostadsrätt och själv ta över an svaret för fastigheten är ett stort och viktigt beslut. Då är det en trygghet för alla som bor i huset att en kunnig och erfaren förvaltare är med under hela ombildningen; från första mötet med de boende till genomförd ombildning och som dessutom stannar kvar och förvaltar fastigheten när den har blivit bostadsrättsföreningens.

Rätt typ av förvaltningsavtal

När ni anlitar oss för ombildning med förvaltning tecknar vi ett förvaltningsavtal som sträcker sig över två år, givetvis med möjlighet till förlängning. Innehållet bestämmer vi tillsammans i ett senare skede i ombildningsprocessen, när vi vet mer om er förenings förutsättningar och behov. Eftersom vår förvaltare är med under hela processen, skaffar han eller hon sig en mycket bra uppfattning om föreningen och kan upprätta en bra förvaltningsplanunder arbetets gång. Detta är en garanti för att ni får de förvaltningstjänster som just ni behöver.

Värdefull hjälp på vägen

Under ombildningsprocessen sammanställer vi värdefullt material till er, t ex årsplan för styrelsens arbete, ekonomisk plan, mallar samt information om stadgar, motionstider och styrelsens ansvar. Ni får också fastighetsinformation med de viktigaste uppgifterna om fastigheten, information om avtal, lokaler elabonnemang och annat som är viktigt för styrelsen att känna till i sitt arbete.

Vad ingår i vårt koncept?

På HSB har vi som arbetar med ombildningar utvecklat ett koncept som möter de krav som ställs från hyresgäster, fastighetsägare, myndigheter och lagstiftare. Konceptet innebär att vi som konsult ansvarar för och hjälper er igenom samtliga delar av ombildningsprocessen, från första informationsmöte till tillträdesdagen.

I vårt åtagande ingår bland annat kontinuerlig kontakt med styrelse och hyresgäster, hantering av all formalia i samband med myndighetskontakter, vi ordnar den tekniska besiktningen, gör marknadsvärderingar, förhandlar med fastighetsägare och banker, upprättar kalkyler och ekonomisk plan, vi håller föreningsstämmor och upprättar avtal. Allt material och samtliga kostnader i samband med ombildningsarbetet ingår i konsultarvodet.

Hur kan vi hjälpa er förening?

Offertförfrågan

Vill ni veta vad HSB Norr kan göra för er förening? Fyll i en snabb offertförfrågan så återkommer vi med ett kostnadsfritt förslag!

Kontakt

Vill ni veta mer eller har ni frågor om våra tjänster? Kontakta Kundansvarig på din ort så hjälper de dig.