På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Forskning och kunskap som bygger framtidens boende

HSB har en lång tradition som innovatör i bostadssektorn. Från gårdagens folkhem till framtidens hållbara boende, går vägen genom omvärldsbevakning, ny forskning och hållbara tekniska framsteg.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna verka för det goda boendet. I vår värdegrund ETHOS – engagemang, trygghet, hållbarhet, omsorg och samverkan – finns en inbyggd kompass som styr mot de bästa lösningarna för våra medlemmar och kunder.

Genom hela HSBs historia går en röd tråd av ständig vilja till förbättring – allt från folkhemmets innovativa sopnedkast och tvättstugor till lösningar för framtidens hållbara boende genom HSB Living Lab, där forskningen pågår för fullt just nu.

HSB Living Lab invigdes 2016. Här ska studenter, gästforskare och doktorander tillsammans generera ny kunskap som gör det möjligt att minska klimatavtrycket från bostadssektorn, något som i sin tur kommer att bidra till ökad hållbarhet i samhället. I HSB Living Lab, som rymmer 29 lägenheter och flera gemenskapsytor, finns omkring 2 000 sensorer som mäter de boendes beteende och vanor dygnet runt under tio års tid. Stort fokus ligger på digitalisering och social hållbarhet. Läs mer om HSB Living Lab här.

HSB Living Lab ska givetvis även ny teknik och nya material utforskas, exempelvis olika fasadmaterial och smarta lösningar för uppvärmning och ventilation Här testas bland annat den innovativa ventilationslösningen HSB FTX som utnyttjar värme från underliggande berg för att förvärma ventilationsluft och undvika isbildning i systemet när det är kallt ute – något som minskar energianvändning, effektkostnad och därmed även klimatpåverkan. Sommartid används systemet för att kyla inomhusluft.

Under 2015 lanserades det nya bostadssatsning HSB100; smart planerade lägenheter i lägen med potential och närhet till kollektiva transportmedel. Namnet anspelar på att HSB snart fyller 100 år, men fortsätter att blicka framåt genom ett ökat bostadsbyggande för hushåll med genomsnittliga inkomster. Flyttbara väggar, skjutdörrar, samlad och ytekonomisk förvaring, gemensamma ytor och elcykel-pooler är några kännetecken för HSB100, som har ökat fokus på hyresrätter och lägre boendekostnad än annan nyproduktion.

HSB deltar tillsammans med KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet i ett forskningsprojekt om flerbostadshus med trästomme och lågenergiprofil. Målet är att kartlägga klimatpåverkande utsläpp och energianvändning under livscykeln. Ett annat samarbete med KTH rör miljöstyrning i renoveringsprocessen med inriktning på att få husrenovering mer klimat- och miljövänlig.

Sedan 2015 är HSB även med och finansierar en professur i fastighetsförvaltning på KTH. Det övergripande målet är att översätta fastighetsförvaltningens praktiska problem till forskningsfrågor – allt från energieffektivisering till social hållbarhet och hyresgästrelationer.

HSB Living Lab – ett kliv in i framtiden

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig? Det är hög tid att ta reda på det.