På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

77% minskning av klimatpåverkan

28 april 2021 Lägre klimatpåverkan vid bostadsbyggande, mer förnybar energi till fastigheterna, energieffektiviserande åtgärder, fossilfria drivmedel och minskat resande – det är några av satsningar vi på HSB Norr gör för klimatets skull.

Som en del av Sveriges största bostadskooperation vill vi medverka till att samhällets energisystem snabbt ställer om till förnybar energi. Målsättningen är att ha nära noll klimatpåverkande utsläpp i den egna verksamheten år 2030. Vi ska också vara anpassade till ett förändrat klimat när nya förutsättningar råder. Ett viktigt delmål på vägen är att klimatpåverkan i vår egen verksamhet ska ha minskat med 75 procent till år 2023, räknat från basåret 2008.

Sedan basåret 2008 har HSB Norr år 2020 minskat sina klimatpåverkande utsläpp med 77 %. Det vill säga att HSB Norr redan nu har uppnått målet för 2023 och tar därmed sikte på vår långsiktiga målsättning om att 2030 vara nära noll klimatpåverkande i utsläpp.

För år 2020 kommer HSB Norrs klimatpåverkande utsläpp till 68 % från våra egna fastigheter och resterande 32% kommer huvudsakligen från resor och drivmedel. Över tid ser mängden utsläpp i våra egna fastigheter ut enligt nedan:

 • 2008: 29 kg Co2 per kvm (atemp)
 • 2020: 6 kg Co2 per kvm (atemp)

 

För att uppnå dessa positiva resultat har HSB Norr vidtagit en hel del åtgärder.

Vi köper el från förnyelsebara källor som till exempel el från eget vindkraftverk, HSB Vind och har under en lång tid arbetat för att fjärrvärmeverken på våra verksamhetsorter ska övergå till mer miljövänliga bränslen. Där ett hållbarare alternativ erbjuds, köper HSB Norr alltid det.

Genom åtgärder för värmeåtervinning i våra egna fastigheter har vi även minskat vår förbrukning av fjärrvärme. Samtidigt har vi även minskat resandet inom HSB Norr och påbörjat omställningen från fossildrivna till eldrivna fordon.


Fler exempel kopplat till klimatpåverkan och klimatanpassning under 2020:

 • Kopplat till vår nyproduktion har vi två nya certifieringar och verifieringar år 2020 för Miljöbyggnad silver.
 • En ny hållbar policy för tjänstebilar har fastställts – Med en målsättning om reduktion av co2 med 80%.
 • HSB Norr laddar för fossilfria resor - Vid kontoret i Luleå har sex laddpunkter installerats och projektering för ytterligare installation vid tre kontor har påbörjats.
 • Inom den tekniska förvaltningen är en ny utredning av miljövänliga fordon initierad.
 • Utreder installation av solceller på våra hyresfastigheter.
HSB Norr - Vår hållbarhetsresa

HSB Norrs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss handlar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera våra intressenter att göra detsamma.

På den här sidan kan du läsa om delar av vår hållbarhetsresa.

HSB Norrs hållbarhetspris

Vi uppmuntrar goda idéer och älskar att fungera som en plattform för att genomföra dem. Därför är vi på HSB Norr både stolta och glada, att berätta att vi instiftat ett hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar i Norr- och Västerbotten.

Läs mer och nominera er bostadsrättsförening till den hållbara idén!