På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Hållbarhet angår oss alla

04 maj 2020 Hållbarhet är något som rör oss alla och vi kan väl enas om att vi behöver hjälpas åt för att bidra till en mer hållbar framtid. Nea Goldkuhl är nyutsedd hållbarhetsansvarig på HSB Norr, vi passade på att ställa henne några frågor.

Hej Nea! vad innebär din roll som hållbarhetsansvarig?

– Som hållbarhetsansvarig är min uppgift att belysa, upplysa och inspirera verksamheten att gå i samma riktning. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och finnas med i stort som smått.

Det här med hållbarhetsarbete, vad handlar det om egentligen?

– HSB Norrs hållbarhetsarbete syftar till att vår verksamhet ska kunna tillgodose människors behov här och nu, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. Det här är inget unikt för oss utan berör alla i samhället. Att ändra våra beteenden och göra aktiva hållbara val. Det handlar om omtanke och långsiktighet. För att göra det behöver vi komma till en beteendeförändring, både inom organisationer, företag och individer. När vi pratar hållbarhet är det inte bara den miljömässiga aspekten utan även sociala och ekonomiska som hänger ihop.

Hur arbetar HSB Norr med hållbarhet?

– Hållbarhet har funnit med i HSBs värderingar sedan starten för nästan 100 år sedan, det är och ska fortsätta vara en naturlig del i vår verksamhet. Utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljö-målen har HSB Norr beslutat om en strategi för hållbarhet i hela sin verksamhet med fyra fokusområden: klimat, resurseffektivitet, utveckling av hållbara tjänster och produkter och att vara en viktig samhällsaktör.

Kan du ge tips på hur man som enskild individ kan skapa en mer hållbar livsstil?

– Vi kan börja med att förklara närmare att en hållbar livsstil är en medveten livsstil där personligt ansvar gentemot andra människor och annat liv är en självklarhet. Ställ dig frågan: vad kan jag göra för att öka min medvetenhet och vad tar jag för ansvar? Det viktiga är att du inte tänker, så länge jag kör bil så spelar det ingen roll vad jag äter för mat eller konsumerar. Gräv där du står och börja i det lilla. När man väl tagit på sig klimatglasögonen är det svårt att ta av dem!

NEAS TIPS TILL EN HÅLLBAR LIVSSTIL

 

Läs på.
Skapa dig en bild av läget som vår tid står inför. Vad har vi att förhålla oss till?

Få koll på ditt läge.
Beräkna dina egna utsläpp genom att testa hur du ligger till på exempelvis klimatkontot.se. Bli medveten om dina proportioner och fördela sedan din tid och energi efter hur du gör störst skillnad snabbast för att minska ditt klimatavtryck*.

Prata.
Klimatforskare har sagt sitt: vi måste ändra livsstil om framtida generationer ska ha chans till en hyfsad framtid. Varför ska vi prata? Jo, därför att ett viktigt steg i en beteendeförändring är tala om det, att dela erfarenheter och insikter. Genom att tala om det tar vi oss från ”det spelar ingen roll det lilla jag gör” till ”det jag gör innebär skillnad och ger ringar på vattnet”.

Handlingskraft.
Gräv där du står och vänd din klimatångest till handlingskraft och engagemang. Vill du ha fler verktyg till din handlingskraft? Låna och läs boken ”Gör skillnad!” av Nilsson, Soxbo och Sundh.

 

*KLIMATAVTRYCK – EN LATHUND
Allt vi gör skapar ett klimatavtryck. Hur vi bor, hur vi värmer vårt hem, hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi placerar våra pengar och vad vi spenderar dem på. Plus precis allting annat. Forskare har räknat fram att för att vi ska kunna leva inom gränserna för en planet, behöver våra utsläpp av växthusgaser per person landa under 1 ton koldioxid-ekvivalenter per år.

Genomsnittssvenskens klimatavtryck:10 ton/år

Världsmedborgarens klimatavtryck: 6,5 ton/år

Som Sveriges största bostadskooperation har HSB ett ansvar att göra skillnad och att skapa hållbara lösningar för det goda boendet. Välkommen att läsa om vårt hållbarhetsarbete och våra mål.

Testa din klimatpåverkan på klimatkontot.se. Svara på några snabba frågor som täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Det finns även frågor om konsumtion av varor och tjänster.