På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Trygga hyresgäster & lokalvård i toppklass!

24 april 2019 Under hösten 2018 genomförde HSB Norr för sin sedvanliga hyresgästundersökning. Sedan första hyresgästundersökning 2010 har HSB Norr ökat sitt serviceindex från 72,5 till hela 80,7 procent.

Hyresgästunderundersökningen som genomförs tillsammans med undersökningsföretaget Aktivbo och sammanställs utifrån fyra olika frågeområden; trygghet, rent och snyggt, tar kunden på allvar, och hjälp när det behövs. Svarsresultatet på områdena bildar ett serviceindex. Vi har i denna undersökning nått målet med att ha 80 procent nöjda hyresgäster, med ett serviceindex på 80,7 procent.

Receptet på framgång
har varit ett systematiskt förbättringsarbete genom åtgärdsplaner som skapats utifrån alla hyresgästernas synpunkter. För att få tillförlitliga resultat har hyresgästundersökningen genomförts samma tid vartannat år.

– Tack vare engagerad personal vi har kunnat genomföra arbetet med att förbättra vårt arbetssätt och förändra vår kultur, som lett fram till att vi nu har ett serviceindex på medel och på flera områden i topp. Men vi nöjer oss inte, nu siktar vi på att bli ännu bättre, berättar Helena Backman, affärsområdeschef Fastigheter och Teknisk förvaltning HSB Norr.

Lokalvård i toppklass
Ett av de mest diskuterade områdena är trapphusstädning. Därför är det extra glädjande att vi i denna undersökning ligger i topp jämfört med hela Sverige, på att städa trapphus. Hela 84,2 procent av våra hyresgäster tycker att det är bra eller jättebra städning i våra fastigheter. Det är ett helt fantastiskt resultat. Nyckeln till framgången är att vi har egen personal i nästan alla våra egna fastigheter, fortsätter Helena.

Viktigt med hållbar förvaltning
Ett av våra mest prioriterade områden är hållbar förvaltning och under året har vi sett över och infört källsortering i alla fastigheter det har varit möjligt. Vi använder enbart miljövänliga rengöringsprodukter utan kemikalier till vår lokalvård och har börjat testa en giftfri metod för att bekämpa ogräs med hjälp av hetvatten, berättar Helena. Därför är det positivt att vi just på frågorna om hur förvaltningen anstränger sig för en hållbar utveckling och hur stora möjligheterna är för våra hyresgäster att kunna agera miljömedvetet har ökat med 10 procentenheter mot föregående undersökning. Miljönvänliga rengöringsmedel

Insatserna har gett fina resultat och i stort visas förbättringar på samtliga områden i undersökningen. Bland annat känner sig 84,4 procent av våra hyresgäster trygga i sitt boende vilket är en väldigt fin siffra jämfört med hela landet som ligger på 73,6 procent. På området rent och snyggt har vi förbättrat oss med 10 procentenheter på städning av trapphus, soprum och miljöstuga. Utifrån de synpunkter som inkommit kommer vi ta fram åtgärdsplaner och fortsätta att arbeta med att skapa ännu bättre trivsel för våra hyresgäster, avslutar Helena.

HSBs klimatavtal - minskat utsläpp med 47%
Enligt senaste rapporteringen avseende HSB Klimatavtal har HSB Norr minskat CO2 utsläppen från sina egna fastigheters energiförbrukning med 47 % från 2008 fram till 2017. Det nya klimatmålet för HSB är -40 % år 2020 och -75 % år 2023.

HSB Norr äger 885 egna hyresrätter och förvaltar totalt ca 3000 hyresrätter från Kiruna i norr till Umeå i söder. De 885 egna hyresrätterna finns fördelat på orterna: Gällivare, Haparanda, Kalix, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Hitta lediga lägenheter och läs mer om våra fastigheter här.