På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

"-Vi sparar 800 000 kr/år"

24 september 2020 HSB brf Biologigränd i Umeå har under många år arbetat aktivt med energibesparingsåtgärder, vilket har sänkt energiförbrukningen i föreningen med över 1 000 000 kW/h per år. Vi vill ligga i framkant och minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi kan sänka våra kostnader, berättar Bertil Sawert, ordförande och Per Sörlén, vicevärd i föreningen.

Ett stort fokus på hållbarhetoch miljö har under lång tid präglat arbetet för styrelsen i HSB brf Biologigränd i Umeå.

– För många år sedan skrev vi tillsammans med många andra HSB-föreningar på ett klimatavtal med HSB där målsättningen var att minska vårt klimatavtryck. Redan då gjorde vi en rad olika miljö- och energibesparingsåtgärder, såsom miljökvarnar för organiska avfall, byte till lågenergilampor och vi har använt grönare el från vårt delägda vindkraftverk, berättar Bertil Sawert, ordförande i föreningen.

Föreningen hade större ambitioner och visste att det fanns många andra åtgärder som kunde hjälpa att minska kostnaderna i föreningen.

– Föreningen hade jobbat aktivt med underhållet i många år och behövde då göra något åt värmesystemen och klimatskalet. Vi tog hjälp av HSB för att identifiera och kartlägga vilka åtgärder som skulle göra störst skillnad både på kort och lång sikt, berättar Per Sörlén, vicevärd i föreningen.

Efter en energigenomgång med besiktning av fastigheterna och dess energisystem fick styrelsen förslag på kostnads- och energieffektiva åtgärder där besparingspotentialen sattes i relation till investeringskostnaden.

– Just då, alltså år 2012 blev det att vi bytte ut och moderniserade båda fjärrvärmecentralerna och styrsystem, fortsätter Bertil.

Inte så långt efter det ville styrelsen ta ett nytt grepp om energiförbrukningen.

– Vi ville ta reda på vilka ytterligare energibesparingar som vi kunde genomföra. En ny energigenomgång år 2015 resulterade i ny anläggning med värmepumpar med frånluftsåtervinning samt en översyn av ventilationen och uppvärmningen i parkeringsgaraget. Det sparadeinte bara energi utan förbättrade även inomhusmiljön och minskade fukten nere i garaget, fortsätter Per.

Helhetsintrycket i föreningen är viktigt för styrelsen och mycket av de åtgärder som genomförts ska ha en liten inverkan på fastigheterna.

– Vi jobbar aktivt med helhetsintrycket i föreningen, både när det kommer till fastigheterna och vår utemiljö. Därför är det viktigt att ingreppen vi gör i fastigheterna är så minimala som möjligt, exempelvis att vi enbart behövde dra några få ventilationsrör på utsidan av fastigheten som också kunde täckas över, berättar Bertil.

Dessa underhålls- och investeringsåtgärder har minskat energikostnaderna med cirka 800 000 kr/år i föreningen.

– Vi har hittills sänkt energiförbrukningen med över 1 000 000 kW/h per år. Arbetet tar inte slut där, vi frågar oss vad som är hållbart och smartast just nu. Hur kan vi sänka våra kostnader och samtidigt göra gott för miljön? Läcker husen ut energi måste vi göra något åt det. Just nu diskuterar vi bland annat fönsterbyte i föreningen och att se över ventilationssystemen, fortsätter Bertil.

Att tänka långsiktigt är nyckeln när föreningar arbetar med energibesparingsåtgärder.

– Det gäller att se långsiktigt och de investeringar vi gör i dag kommer att betala igen sig på kort eller lång sikt, både för ekonomin och miljön. Fördelen är också att vi är en stor förening så det finns alltid möjlighet att testa vissa åtgärder på några hus och utvärdera hur utfallet blir. Exempelvis fick vi så bra utslag av den första värmepumpsanläggningen att vi beslutade att sätta in en till, berättar Per.

För att minska klimatpåverkan gäller det att se över helheten.

– Vi lägger stort fokus på våra fastigheter men det gäller också att möta den ökade efterfrågan och intresset för exempelvis laddstolpar och elbilar. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för en hållbar framtid och då måste vi se över alla delar där vi kan göra skillnad. Hellre miljönär än miljonär, sammanfattar Bertil med ett leende.

På bilden: Från vänster, Bertil Sawert och Per Sörlén lägger mycket energi på att spara energi – och pengar åt föreningen.

Text: Simon Johansson Foto: Sofia Forssén

Fakta: HSB brf Biologigränd i Umeå

Föreningen har arbetat aktivt med energibesparingsåtgärder sedan 2012.

Antal lägenheter: 283 bostadsrätter och 67 hyresrätter
Antal fastigheter: 23
Byggnadsår: 1970

Så fungerar en energigenomgång

  1. HSB Norrs energiavdelning genomför en grundlig besiktning av fastigheternas energisystem och konstruktion

  2. som påverkar energibehovet. Allt dokumenteras i en överskådlig rapport som presenterar ett antal energi- och kostnadsbesparande åtgärdsförslag.

  3. HSB Norr ser till den bästa helhetslösningen och knyter ihop föreslagna åtgärder med föreningens underhållsplan.

  4. Rapporten fungerar som beslutsunderlag. Styrelsen kan känna sig trygg med att de mest energieffektiva åtgärderna genomförs utifrån de förutsättningar som finns i fastigheten.

Vill ni boka in en energigenomgång?

Kontakta Entreprenad och Energi:

Pär Johansson Teamchef Västerbotten
par.johansson@hsb.se
010-303 21 29
Pontus Johansson Teamchef Norrbotten
pontus.johansson@hsb.se
010-303 21 30