Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skriv en motion till HSB Norra Bohuslän

Till HSB Norra Bohusläns föreningsstämma den 23 maj 2022 har du som medlem alltid möjlighet att uttrycka dina åsikter och göra din röst hörd. Skriv en motion om du har en idé eller ett förslag på någonting du skulle vilja ändra på och som rör HSB i stort.

Så här skriver du en motion: 

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka in din motion till adressen nedan. 

Skicka din motion till: 

info.nbohuslan@hsb.se, eller

HSB Norra Bohuslän ek för
Norra Drottninggatan 23
451 31 Uddevalla

Det är viktigt att din motion kommer in i tid för att kunna behandla den på stämman. Motioner skall vara skriftliga och anmälda till styrelsen före januari månads utgång.

Motionerna publiceras på vår webbplats i samband med att kallelsen till stämman skickas ut. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.