Valberedningen

Valberedningens sammansättning 2021-22:

Pär Johansson, Axv 45, valberedningens ordförande
Mikael Alm, Axv 45
Johan Edling, Axv 13

För kontaktuppgifter vänligen se anslagstavlorna i våra portar.