På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Uteplatser och balkonger

För bibehållen trivsel i området och en någorlunda enhetlig utformning av uteplatser har styrelsen utformat följande regler

Grillning
El- och gasolgrillning är tillåtet både på balkonger och uteplatser. Däremot är kolgrillning inte tillåtet. Att hänsyn tas till grannar och närboende är A och O vid grillning.

Uteplatsens yttermått
Uteplatsens yttermått får sträcka sig max 2,5 meter ut från husväggen under fönstret. På bredden begränsas uteplatsen till en linje i förlängning av betong gavlarnas ytterkant, se skiss.

Golv
Uteplatsens golv måste vara inom uteplatsens yttermått, dvs. innanför staketet och sidogavlar. Golvet får sträcka sig max 2,5 m ut från husväggen under fönstret. På bredden begränsas golvets/uteplatsens ytttermått till en linje i förlängning av betong gavlarnas ytterkant.

Staket
Stakets utsida får vara maximalt 2,5 meter från husväggen under fönstret. Den maximala höjden på staketet får sträcka sig högst till nivå med uteplatsfönstrets nedre kant. Ovanför denna nivå får ett enkelt regelverk uppsättas bestående av enklare stolpar med ett mellanrum på minimum 1,5 meter. Dessa stopar får sammanbindas med en enklare tvärslå. Högsta punkten på stolparna inkl. eventuell tvärslå får inte vara närmare taket (dvs. undersidan av betongplattan av balkongen närmast ovanför) än 0,6 meter. I detta regelverk är det tillåtet att ordna olika former av växtarrangemang, dock ej fasta installationer såsom spaljeer och dylikt.

Sidovägg
Högsta punkten på sidoväggarna, inkl. eventuell överliggare,får inte vara närmare taket (dvs. undersidan av betongplattan av balkongen närmast ovaför) än 0,6 meter.
Eventuell överliggare på sidostaketet får ha en bredd på maximalt 70 mm.

Tak
Markiser (som måste vara infällbara) får fästas i den ovanliggande betongplattan (gäller alltså endast uteplatserna på bottenplanet samt balkongerna på 1 trappa). Däremot är det absolut förbjudet att montera markiser och dyl. I de översta våningarnas trätak! Där måste eventuella, markiser fästas i betonggavlarna.

Inglasning
Vid varje enskild inglasning skall den boende kontakta föreningens styrelse eller förvaltare för tecknande av ett avtal för inglasningen. Boende måste också ansöka om bygglov hos kommunen.
Inglasning av uteplatser tillåts endast om inglasningen inte sträcker sig längre ut än uteplatsens sidoväggar. Fasta takkonstruktioner får ej installeras. Se Avtal om inglasning nedan (PDF-fil).

Färgsättning
Färgsättningen av innerväggarna och taken på balkongerna och uteplatserna bestäms av föreningen. Färgerna skall smälta in i miljön i området. Godkänd färg för innerväggarna är den gula färgnyansen NCS S-1020-Y20R. För taken gäller den vita färgen NCS S-0502Y (även kallat Stockholmsvitt). Färgprov för den gula färgen finns att ladda ner nedan.

Balkonglådor
Föreningen har bestämt att inga balkonglådor (eller andra arrangemang) får hänga utanför balkongen. Detta på grund av risken för att någon kan skadas av nedfallande föremål.
OBS! Balkonglådor skall alltså hängas inåt på balkongräcket.

Markanläggningar
Markerade planteringar/rabatter tillåtes endast i anslutning till uteplats och får sträcka sig högst 0,5 meter från staketets och sidoväggarnas/betonggavlarnas yttersida samt maximallt 3 meter ut från husväggen under uteplatsfönstret.

Installation av parabolantenner
Vid varje enskild installation av parabolantenn skall den boende kontakta föreningens styrelse eller förvaltare för tecknande av ett installationsavtal. Uppsättande av parabolantenner skall godkännas av föreningens styrelse. Uppsättning får endast ske inne på balkongen eller uteplats. Se Avtal om Antenn.

Det betyder att ingen del av parabolantennsystemet eller dess fästanordningar får monteras utanför balkongräcket eller uteplatsen i någon riktning. I praktiken betyder det att det finns en begränsning på hur stor parabolantennen kan vara för att reglerna skall innehållas.

Man skall i första hand använda balkonggavlarna, alltså sidostyckena i betong för att montera antennsystemets fästanordningar. I andra hand kan man använda ett maströr som placeras på en lämplig platta eller betongfot som placeras på betonggolvet. Det är ej tillåtet att borra hål i betonggolvet för att fästa plattan i golvet.

Orsak: risk för vatteninträngning i plattan som sedan orsakar korrosionsskador på den bärande stommen. Maströret får sedan stagas emot balkongräcket på ett lämpligt sätt, givet att reglerna efterlevs enligt ovan. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt så att inga skador uppstår på fastigheten eller kan skada annan person.

Övrigt
Tag gärna kontakt med föreningen styrelse innan du börjar bygga om din uteplats. Detta är särskillt viktigt om du skulle vara osäker på vad du får eller inte får göra.