Årsavgiften höjd med 7% för 2014

16 mars 2014 Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften på lägenheter med 7% för 2014. Övriga avgifter är oförändrade.

Denna höjning ligger något lägre än den långtidsprognos som presenterats tidigare.

Höjningen bedöms som tillräcklig för framtida kostnadsökningar vad gäller dels löpande förvaltning och underhåll, dels de investeringar som krävs för bland annat fönster och stammar.