På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Mäklarinformation

Här finns information till mäklare samt för nya och gamla medlemmar för att ge alla rätt information.

Stambyte

En överväldigande majoritet av medlemmarna har gett sitt skriftliga medgivande till att det blir ändringar av lägenheten i samband med stambytet. Fågelsången anser att den som köper en bostadsrätt är bunden av säljarens skriftliga medgivande.

Orienteringsritning för arbetsordning under projektet med stambyte i föreningen

Se länk längst ned på sidan där du kan ladda hem denna

Medgivandeblankett

Se länk längst ned på sidan där du kan ladda hem denna

Hemsida om stambytet

Vi har en dedikerad separat hemsida med information som bara rör projektet kring stambyte. Vänligen gå in på den och ta del av frågor och svar m.m. där. 

Webbadress:

https://fagelsangenstambyte.se/

Uthyrning av lokaler för egen verksamhet

Dessa hyrs ut med hyresrätt och bland hyresgästerna finns två restauranger (hamburgare resp. indisk mat), tobaksaffär, solarium, sjukgymnast, naprapat, fastighetsmäklare, frisör och frisör + thaimassage. Vi hyr också ut lokaler för ett hunddagis och en klinik för laserbehandling. Dessutom finns ett kommunalt dagis, ett företag inom datasupport inklusive butik samt även utbildningslokaler där studieförbunden Vuxenskolan respektive ABF bedriver verksamhet.

Läs mer om föreningen och området här

Garage

Stamprojektet som beskrevs ovan upptar ett stort antal parkeringsplatser ute och i garaget. Man kan inte räkna med att få garageplats eller parkeringsplats under cirka två och ett halvt år från och med februari 2021.

Det finns separata köer till föreningens garageplatser och parkeringsplatser. Kötid är svår att uppskatta. Erfarenheterna visar att det är större omsättning på garageplatser jämfört med omsättningen bland parkeringsplatsernas hyresgäster.

För uppgifter om köläget kan man mejla en fråga till Fågelsångens mejladress. Samma sak om man vill ställa sig i kö. Ange om du vill köa till garage eller till parkeringsplats. En viktig princip är att medlemmar som köar för sin första plats prioriteras samt att medlemmar prioriteras före utomstående.

Läs mer om parkeringsplatser och priser m.m. här

Källarförråd

Man behöver ta reda på var källarförråd finns i samband med tillträde. De är inte numrerade och föreningen har inget register över förråden och deras innehavare.

Elförsörjning

E.ON äger elnätet i Järfälla och varje bostadsrätt har en anslutning till elnätet med egen elmätare. Man behöver få anslutningens identitetsnummer av säljaren i god tid innan tillträde så att man kan meddela E.ON vem som ska betala för elanslutningen från och med tillträdesdagen.

Uthyrning av allmänna lokaler

OBS! Med början 2020 har vi tills vidare stängt vissa lokaler på grund av restriktioner till följd av covid-19/coronviruset. För samtliga lokaler gäller förstås att de ska lämnas i det skick man själv vill låna dem. Alltså städade och rengjorda. Om det är ostädat, får en städfirma utföra arbetet och den som lånat lokalen får betala.

Läs mer om lokaler här

TV, internet, telefoni

Till samtliga lägenheter finns bredband via datanätverk från Stockholms stadsnät. Stockholms stadsnät erbjuder även TV och IP-telefoni. Till samtliga lägenheter finns kabel-TV från ComHem och möjlighet till bredbandsanslutning samt IP-telefoni.

Läs mer om TV, internet och telefoni här

Styrelsemöten

Föreningens styrelse, som väljs av medlemmarna i samband med ordinarie föreningsstämma, har i regel sammanträde andra tisdagen varje månad utom i juli.

Läs mer om styrelsen här

Ekonomi och förvaltning

Föreningens ekonomi administreras av HSB Norra Storstockholm. EFS sköter vår tekniska förvaltning.

Läs mer om förvaltning här

Stadgar och årsredovisning

Fågelsången ser gärna att mäklare rekommenderar att den som är intresserad av att köpa en bostadsrätt ska ta del av Fågelsångens senaste årsredovisning. Av särskilt intresse torde förvaltningsberättelsen vara samt stadgarnas paragraf 31 och 32.

Läs årsredovisningarna här

Läs våra stadgar här

Om pantsättning

Du som lånar pengar för att köpa lägenhet kan be din bank sända handlingar om pantsättning direkt till HSB´s inläsningscentral där digital inläsning sker. 

Adress:

HSB Norra Stor-Stockholm
FE 5408
838 77 Frösön