På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Svar på inkomna frågor inför ordinarie stämma 2021

25 maj 2021 Här svarar föreningen på några medlemsfrågor inför den kommande stämman med poströstning den 3:e juni 2021.
Hand skriver med penna på papper

Några tankar och funderingar inför stämman den 3 juni 2021

   
Många fler av de boende än jag undrar hur länge vi måste ha en hyreshöjning på 5% på årsasvgiften. Jag vill minnas att ordförande Tom Ekman varnade för en höjning på 5% redan 2013? Detta påtalades åter ett par år senare av HSB:s representant i styrelsen Kari Ahoklas. Vid det tillfället beslöt stämman att ärendet skulle utredas av styrelsen. MEN nu börjar många av oss nå smärtgränsen för vad vår privata ekonomi klarar. Många av oss är pensionärer. Våra pensioner stiger inte så mycket att det täcker våra månadskostnader. Det låter bra i politiken men i verkligheten blir det ofta bara någon hundralapp efter skatt. Enligt årsredovisningen finns det en förhoppning att det kan räcka med 4 % ökning för år 2022. Måtte räntorna förbli låga! Smärtgränsen är nådd!    

Fågelsångens svar:

Styrelsen har ingen annan uppfattning angående räntorna. Det är att föredra att de förblir låga. En rättelse är också på sin plats. Kari Ahokas är medlem i Fågelsången. Han har en bostadsrätt. HSB-ledamoten heter Håkan Lindal.

Fågelsångens kostnader för drift kommer att har en tendens att stiga med tre och vissa år ända upp till fyra procent per år, vilket får betydelse för avgifterna på sikt även om räntorna förblir låga och även om lånen amorteras så att skulden minskar. Styrelsen har uppdraget att se till så att det alltid finns ett skäligt belopp i kassan för oförutsedda uppgifter och för att Fågelsången alltid ska kunna betala sina fakturor. Det är det som är målsättningen och det är för det ändamålet som det finns en prognos som redogör för ekonomin i framtiden.                                                                                         

Så några frågor om bokslutet

   
Not 12.
Varför äger föreningen två lägenheter?

Fågelsångens svar:

Den större av dem (den med högre värde), ropade en person in av kronofogden på Vibblabyvägen 8. Styrelsens ordförande sedan flera år, kände att det inte stod rätt till med den affären, vilket en utredning även visade att det inte gjorde. Fågelsången nekade överlåtelsen och löste ut köparen för samma belopp som personen hade betalat. Lägenheten har styrelsen valt att behålla tills den är stambytt. Den hyrs inte ut till en fysisk person för det är juridiskt komplicerat när en hyresgäst måste avsäga sig besittningsskyddet, vilket hyresnämnden måste godkänna.

Den mindre lägenheten finns på Kvarnplan 1. Medlemmen betalade inte sina avgifter enligt stadgarna och satte sena betalningar i system. Styrelsen anlitade inkassoföretag för att bevaka medlemmens betalningar och det ledde till att medlemmen faktiskt blev av med sin bostadsrätt. Kronofogden sålde och Fågelsången köpte in lägenheten på en auktion på sensommaren 2020. Lägenheten är på en plats där stambytet kan kräva ett rejält förstorat rörschakt genom badrummet. Den typen av ändring, är det bäst att genomföra medan bostadsrätten tillhör föreningen. Då stambytet är klart, kan Fågelsången upplåta bostadsrätten med de förutsättningar som gäller då i det ändrade badrummet.

Not 14. Omförhandling av lån, annat uttryck för amortering? Låneskulden har ju sjunkit med 20 miljoner.   Får en bostadsrättsförening inte teckna ett bottenlån, de brukar ju löpa på lång tid. Det vore ju toppen med ett stort lån till låg ränta och lång löptid nu när räntorna är så låga, under 1 % borde gå att få igenom. Har föreningen förhandlat fram några lånelöften inför stambytet?

Fågelsångens svar:

Lånen har inte sjunkit med 20 miljoner på ett bräde. Lån som förfaller och som ska ha nya villkor under 2021, har lagts in under kortfristiga skulder. Styrelsen behöver omförhandla villkoren under 2021 för ett stort belopp. När det är gjort, kommer skulden igen att redovisas under långfristiga skulder.

Tack för en väl skött förening! Jag är dock orolig för att det inte finns några förslag på ersättare för dem i styrelsen som inte vill bli omvalda.

Fågelsångens svar:

Styrelsen tackar för de fina orden. Någon radikal förändring av styrelsens sammansättning är inte i sikte i samband med ordinarie stämma 2021. Det förutsätter att inte en majoritet röstar nej till inval av en del styrelseledamöter.

Järfälla den 23 maj 2021

Vänligen

Medlem i föreningen