På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Bo i bostadsrätt

Information om vad det innebär att bo i bostadsrätt.

BO I BOSTADSRÄTT
Detta är information om vad det innebär att bo i bostadsrätt.

Vi äger fastigheten tillsammans
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.
Begreppet bostadsrätt används oftast i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.
Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i, allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön, m.m.
Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmarna är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Underhåll
Det är styrelsen som har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i förstaklassigt skick. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse för att behålla fastighetens värde.
Byggnader och mark är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för trivselns och ekonomins skull.
Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde.
För att kostnader för det periodiska underhållet ska fördelas jämt över åren upprättar styrelsen en långsiktig underhållsplan. Varje år görs avsättning till fonden för yttre underhåll i enlighet med planen.
Underhållet av fastigheten anses vara så viktig att det har en särskild paragraf i stadgarna. §33 i stagarna.
Styrelsen ska också varje år göra en besiktning av fastigheten.

Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt
Att bo i bostadsrätt går inte att jämföras med hyresrätt. Boende i hyreslägenhet betalas genom hyra medan du som medlem i bostadsrättsförening betalar en avgift för nyttjande av viss lägenhet. 

Avgiften inkluderar kostnader för underhåll av fastigheten som trappor, hissar, källare, tomtmark, fritidslokaler, sophantering m.m.
Ju mer hänsyn man tar till allt, utöver ”sin” lägenhet, ju lägre blir kostnaderna för skötsel som åläggs i en ekonomisk förening.
Den gemensamma månadsavgiften stiger i takt med de totala kostnaderna för bostadsrättsföreningen.

Det här gör styrelsen
På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltningen av fastigheten.
I förvaltningen ingår både stora och små arbetsuppgifter. Det kan vara allt från administrativt och teknisk förvaltning till att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna.
Eftersom styrelsemedlemmarna ej alltid är specialister köper man in t.ex. förvaltning från HSB Norra Stor-Stockholm, samt andra uppdrag från andra entreprenörer.

Styrelsearbete
I en ekonomisk förening, som vår, krävs att det finns en styrelse vars medlemmar väljs på föreningens årsstämma. Valberedningen presenterar på årsstämman de medlemmar för val, som visat intresse av styrelsearbete.
Om man inte vill sitta i styrelsen finns det fortfarande mycket man kan göra för att förbättra sitt och andras boende i bostadsrättsföreningen. Det finns mycket kunskap hos medlemmarna som kan användas i olika arbetsgrupper.
Ansvarig för alla arbetsgrupper är styrelsen, en arbetsgrupp kan t.ex. jobba med frågor som aktivitet i föreningen/föreningslokalen, skapa en trivselgrupp, frågor för fastighetsunderhåll, säkerhet och miljö.
Du som har synpunkter och gärna vill påverka ditt boende, gör slag i saken och anmäl ditt intresse att arbeta med något i föreningen som beskrivs ovan.

VALBEREDNINGEN SÖKER
Valberedningen för Brf Hagen söker medlemmar som är intresserad av att arbeta i föreningens styrelse eller i arbetsgrupper.
Både i styrelsen och som stöd till styrelsen finns behov av medlemmar med sakkunskap inom olika områden som t.ex. miljö, ekonomi, upphandling/förhandling mm.

Men det finns också behov av medlemmar som vill göra saker för att öka gemenskapen och trivseln i vår bostadsrättsförening. Kanske en arbetsgrupp som kan komma på och hålla i roliga aktiviteter för våra medlemmar? Någon som kan planera och hålla i områdesdagarna?

Är du intresserad eller vill du rekommendera någon?
Kontakta valberedningen, eller till någon i styrelsen med din intresseanmälan eller rekommendation – kontaktuppgifter hittar du i varje trapphus. Det går också bra att lämna i brevlådan i portalen vid Timotejvägen 13.