På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Ditt hushåll

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla bostadsrättsinnehavare gemensamt äger husen och marken och solidariskt delar kostnaderna i proportion till lägenhetens storlek och utförande. Bostadsrättsinnehavaren har också ansvar för föreningens verksamhet.

För skötseln av en bostadsrättsförening krävs en styrelse utsedd bland bostadrättsinnehavarna. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen (se anslag i trappuppgången)

I HSB bor du till självkostnadspris. Årsavgiften täcker föreningens lån- och räntekostnader, driftskostnader och fondavsättningar för framtida underhåll.

Varje vår hålls föreningens årsstämma där det gånga verksamhetsåret presenteras och diskuteras. Vid detta tillfälle väljs en styrelse på x antal personer bland de boende.

Styrelsen har till uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter också en repesentant från HSB Norra Storstockholm, vanligen föreningens förvaltare.

Namn och telefonnummer till styrelsens medlemmar finns uppsatta på anslagstavlan i din trappuppgång.

Din bostadsrätt

Du har borätten till din lägenhet, men äger inte huset. Byggnaden ägs av föreningen, dvs BRF Herrgården.

Av detta följer en viss ansvarsfördelning som du ska känna till. Du skall ha klart för dig vilka rättigheter och skyldigher som faller på dig som bostadsrättsinnehavare och vilka som faller på bostadsrättsföreningen. Studera paragraf 33 i stadgarna.

Om du vill göra förändringar på fast installation i byggnaden (elsystem, ventilation, vatten/avlopp, väggar) så krävs godkännande från föreningens styrelse. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite, för att undvika obehag i efterskott.