Kontakt

E-post till styrelsen
styrelsen@karrdal.se

Styrelsetelefon
070- 567 8133

Felanmälan
delagott.se
Tfn. 08-55 11 05 00 (dagtid)

Delagott AB
Växel: 08-55 11 05 00 

Jourmontör
Tfn. 08-657 77 22

Fastighetsskötare
Jan Sundstedt

 Expedition
Lomvägen 621, styrelselokalen
Nyckelutlämning onsd. kl 16-17

Kontaktpersoner Delagott AB
Mikael Nyström, förvaltare
Tfn. 0702-054069