På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Säkerhetsdörr

Här kan du läsa om hur du kan hålla tjuven borta.

· Säker entrédörr

· Dörröga

· Förstärka dörren och fönster på terrassen

Åtgärderna som beskrivs nedan är rekommenderade av de låsexperter föreningen samarbetar med.

OBS! Vid byte av säkerhetsdörr måste föreningens Assa låscylinder flyttas med till dörren. Annars blir man betalningsskyldig till föreningen.Säker entrédörr sedan våra hus byggdes har det utvecklats betydligt säkrare entrédörrar. Med en modern säkerhetsdörr kan du förbättra inbrottsskyddet i din lägenhet betydligt. Välj en ny säkerhetsdörr av klass 3 med certifikat enligt SS ENV – 1627. Den har flerpunktslås, elförzinkade gångjärn, säkerhetsbult i slutblecket, integrerat borrskydd vid huvudlåset med mera, med mera. En klass 3 säkerhetsdörr är till för är att fördröja genomförandet av inbrott med avancerade verktyg, samt att stoppa den tillfällige tjuven. 

Enligt riktlinjerna ska en säkerhetsdörr av klass 3 kunna stå emot angrepp med mindre verktyg men också med kofot. Provtid 5 min inom totalt 20 min (5 minuter effektiv brytningstid inom loppet av 20 minuter). Säkerhetsdörr av klass 3 är till för att fördröja inbrottsförsök av "normaltjuven", utrustad med kofot. Den är inte till för att stoppa organiserade gäng med professionella verktyg. 

Som jämförelse kan man nämna att en normal standardörr av äldre modell klarar sig mindre än 5 sekunder mot en av tjuvarna i inbrottsgänget. På ett våningsplan med endast sådana dörrar, är tjuvarna inne och ute igen inom loppet av 5 minuter.

Anskaffning det finns flera leverantörer av säkerhetsdörrar. HSB butik och Team Guardab är två ofta anlitade leverantörer.  Med jämna mellanrum har leverantörerna av Säkerhetsdörrar kampanjer. Då kan du passa på att uppgradera säkerheten i din lägenhet. Det höjer dessutom lägenhetens värde. Tänk dock på att den nya dörren skall ha samma färg (träslag) och utseende som din gamla för att harmoniera med de andra dörrarna i trapphuset. 

Dörröga håll koll på vem som står utanför din dörr med hjälp av ett dörröga, innan du öppnar. Flera varianter finns. Tala med din låssmed. 

Terrassens dörren och fönster terrassdörren, i sitt originalutförande, är en svag länk avseende inbrott. Det som beskrivs här kan även användas till att förstärka fönstren. Den bör förstärkas med brytskydd på låssidan och karmstift eller bakantsbeslag på gångjärnssidan. Här kan du läsa mer om detta (informationen är framtagen av polismyndigheten Stockholms län).

Brytskydd låset är som original ett enkelt Spanjolettlås. Det är mycket lätt att forcera särskilt om springan mellan karmen och dörren är stor. En lösning är att montera ett Brytskydd som täcker över springan mellan karmen och dörren. Beslaget på bilen heter brytskydd C-profilen är tillverkat av Secwise. Läs mer här.   

Bakkantsbeslag även gångjärnssidan bör förstärkas. Det kan göras med Karmstift eller Bakkantsbeslag. Se två exempel på bilderna nedan.

Fönsterlås Uppfyller säkerhetskraven enl. SS 3620, klass A och B. Provat av Stöldskyddsföreningen och säkerhetscertifierat av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB. Tillverkare: Beslagsgruppen Typ: BG750. Beställningsnummer: • 750 UT - utåtgående fönster • 750 IN - inåtgående fönster

 • E-eye.jpg
  E-eye.jpg
 • Kameraöga.gif
  Kameraöga.gif
 • Brytskydd.jpg
  Brytskydd.jpg
 • Fönsterlås.jpg
  Fönsterlås.jpg
 • Inåtgående dörr.jpg
  Inåtgående dörr.jpg
 • Utåtgående dörr.jpg
  Utåtgående dörr.jpg
 • Karmstift.jpg
  Karmstift.jpg
 • Bakkantsbeslag.jpg
  Bakkantsbeslag.jpg